Bratunac

Kunjarac

Pogled sa manastira Bijele vode u Ljuboviji, desna obala r. Drine, na brdo Kunjarac, pored puta za Sase, gdje su jedinice 27.mtbr Derventa izvodile borbena dejstva.