Naš zavičaj Prnjavor

1992. XII str. 9, prva foto reportaža o jedinicama 27.mtbr Derventa, popunjeni sa područja opštine Prnjavor.