Poginuli borac lpbr

Moravac Dane

Moravac ( Novak) Dane , rođ.1954.godine, Gornja Mravica, Brezik 28.5.1995.godine., Krčevine Zavidovići, vojnik, 3.čete,3.pješadijskog bataljona. Sahranjen u opštini. Brezik.