Poginuli borac lpbr

3/3.lpb

Milanović Radivoje

Milanović ( Nedeljko) Radivoje , rođ.1951.godine, NovoSelo 11.9.1993.godine.Stolići, Stog Zavidovići, vojnik, 3.čete,3.pješadijskog bataljona.
Sahranjen u opštini. Novo selo.