Poginuli borac lpbr

Đukić Pero

ĐUKIĆ ( Nedeljka) Pero , rođ.1958.godine, Potočani 8.6.1995.godine., Čevaljuša Zavidovići, mlađi vodnik, 2.čete,2.pješadijskog bataljona.
Sahranjen u opštini. Potočani.