Teslić

Spomenik u Banja Vrućici

Poginulim srpskim junacima u mjesnim zajednicama: Mladenovo -Brezove Dana 34, Donjani 9 i Banja Vrućica 38 likova. Sa druge strane imena civilnim žrtava građanskog rata sa 6 likova.