amblem

2.KK

Drugi krajiški korpus je bio jedan od sedam korpusa Vojske Republike Srpske. U prosjeku je u svom sastavu imao 9.000-14.000 vojnika, a po formaciji je trebalo da ima 24.000 boraca.
Osnovan odlukom Glavnog štaba (Generalštaba) Vojske Republike Srpske 19. maja 1992. godine. Korpusom su komandovali general Radivoje Tomanić i general Grujo Borić. Zona koju je korpus branio je obuhvatala 16 zapadnokrajiških opština Republike Srpske. Oko 2.000 boraca ovoga korpusa je poginulo.
Tokom 1992. godine, u korpusu je bilo 11.500 vojnika. Uslijed ranjavanja, pogibije i osipanja, taj će se broj smanjiti za 1.000-2.000 boraca.
Sastav
Drugi krajiški korpus u svom sastavu je od 1992-1994 imao
artiljerijski divizion sa haubicama 122mm i 155mm kojim je komandovao kapetan prve klase Dragomir Popović. U zimu 1994. artiljerijski divizion je rasformiran i integrisan u Drugi artiljerijski mješoviti puk. Drugi mješoviti artiljerijski puk (2.map)je raspolagao sa 20 topova 130mm, 6 haubica 122mm D-30 J, 4 VBR Plamen i 4 VBR Oganj. U puku je tokom rata bilo 300 boraca. Pukom je zapovijedao potpukovnik Simo Despanić.
Jedinice korpusa
Komanda korpusa,
2. Bataljon Vojne policije,
2. Bataljon Veze,
172. Autotransportni bataljon,
2. Sanitetski bataljon,
2. Izviđačko-diverzantski odred,
2. Mješoviti artiljerijski puk PVO,
2. Laki artiljerijski puk PVO,
2. Inžinjerijski puk,
2. Mješoviti protivoklopni artiljerijski puk,
7. Kupreško-šipovska brigada,
15. Bihaćka pješadijska brigada,
1. Drvarska laka pješadijska brigada,
3. Petrovačka laka pješadijska brigada,
5. Glamočka laka pješadijska brigada,
9. Grahovska laka pješadijska brigada,
11. Krupska laka pješadijska brigada,
17. Ključka laka pješadijska brigada,
21. Samostalni oklopni bataljon