karta Teslić

Rejon Slatine

Rejon ramještaja brigade u novembru i decembru 1992. godine i priprema za napad na Hatkine njiva -Stražba