komandanti

ppuk Boško Peulić

Godina rođenja: 1947. godine
Školska sprema, visoka – komandno štabna vojna akademija
Čin:  pukovnik
Vojna pošta: 4122/30 Banja Luka – 122. laka pješadijska brigada
Dužnost   komandant brigade, period:    20.12.1991. – 22.10.1992. godine
Vojna pošta:  VP 7127 Derventa  –  27. mtbr
Dužnost   komandant brigade, period:    23.10.1992. – 25.10.1994. godine
Prije stupanja na dužnost komandanta brigade jedinica je borbene zadatke izvršavala kao VP 3164 Derventa – 327. mtbr, mijenja naziv u VP 7127 Derventa – 27. mtbr)
Pored dužnosti komandanta 327. mtbr Derventa u određenom periodu, odnosno u periodu od 15.11.1992. do 5.2.1993. godine
Na Obudovačko – Posavskom ratištu obavlјao je:
Dužnost   komandant brigade Centra službi bezbijednosti – policijske snage
Takođe u periodu vršenja dijela dužnosti komandata 327. mtbr Derventa u TG 2 Banja Luka, period:        1.10.1994. – 25.12.1994. godine, obavlјao dužnost   komandant taktičke grupe 2
Vojna pošta:   Treća Srpska brigada
Dužnost   komandant brigade, period:   25.12.1994. – 05.05.1995. godine
Poslije prestanka dužnosti komandata Treće Srpske brigade raspoređen na dužnost u komandu 1. Korpusa u Banja Luci
Ukazom Predsjednika Republike Srpske odlikovan sa: Orden Miloša Obilića
Napomena:
Prije stupanja na dužnost komandanta 122. brigade, kao AVL od 12.7.1990. do 24.10.1990 godine nalazio se na dužnosti načelnika štaba u 228 mtbr Postojina – Slovenija.
Zbog problema u funkcionisanju vojske bivše SFRJ lično radi spasavanja lјudskih života mlade vojske naredio i izvršio predislokaciju brigade na relaciji Postojina-Kotor-Kralјevo.
Po naređenju pretpostavlјene komande u periodu od 12.11.1990. do 19.11.1990. godine u Rakovačkim barama organizovao i izvršio formiranje 122. brigade, koja poslije formiranja odlazi na ratište u Slavoniju: Lipik – Pakrac.
U borbenim dejstvima ranjen dva puta: 06.07.1993. i 28.07.1993. godine.
U VRS ostaje do 31.12.1996. godine, kada je penzionisan.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *