Crkvena

Spomenik u Crkvenoj

Otkrivanje spomenika izvršeno je 24.5.2012. godine,
Ugrađeno je 13 likova pripadnika Vojske Republike Srpske. 12 poginulih pripadnika VRS i 1 zarobljeni pripadnik VRS.