Motajica

komandir čete TO iz Trstenaca Milan Milinković, Sa tradicionalnog izlaska na planinu Motajica, Lipe 27.3.2022. godine, na obilježavanju tri decenije od zaustavljanja prodora neprijateljskih jedinica prema Prnjavoru.