1.lpb

1.pb-vmb. 1994

Pripadnicai voda minobacača 82.mm na Ozrenu sa zamjenikom komandanta zastavnikom Modićem, PK bataljona za pozadinu zastavikom Jelićem.