knjiga

2012. Pogledi. Motajička četnićka brigada
kroz dokumenta, fotografije i pjesme
Veroljub Maletić(autor)

Izdavač: Pogledi

U prvom dijelu se nalaze pisani istorijski izvori – dokumenta koja je Komanda Motajičke četničke brigade upućivala svojim potčinjenim i pretpostavljenim starješinama. Te naredbe i dopisi su razvrstani hronološki, odnosno onako kako se i vojna jedinica razvijala. Prvo su tu dva dokumenta bataljona „Knez Arsen“, zatim dokumenta Srpskog motajičkog četničkog odreda, a na kraju dokumenta Motajičke četničke brigade.