Derventa

Markovac

Pogled sa s.Tatomiri Pjevalovac, gdje je početkom maja 2. Odred TO u sadejstvu sa 327.mtbr po komadi TG izveo je novi napad 2.5.1992. godine, na Markovac – Bijelo brdo sa velikim gubicima, pet poginulih i 43 ranjenih borca  odreda, što zbog procjene neprijatelja i njihovog kontranapada.