graf

Brojno stanje jedinica TO opštine pred mobilizaciju je operativno brojalo 508 pripadnika, članova rejonskih štabova 40 i pripadnika prostornih jedinica TO u mjesnim zajednicama 1036 pripadnika.