Poginuli borac lpbr

Bio komandir 1.pč i komandir iviđača 3.lpb

Bijelić Mladen

BIJELIĆ ( Spasoje) MLADEN , rođ.1956.godine, Kremna 7.7.1995.godine.Krčevine Zavidovići, stariji vodnik, komandir izviđača,3.pješadijskog bataljona.
Sahranjen u opštini.Kremna.