Poginuli borac lpbr

Soprenić Novo

SOPRENIĆ ( Uroš) NOVO , rođ.1949.godine, Donji Štrpci 28.5.1995.godine., Podsijelovo Zavidovići, vojnik, 2.čete,1.pješadijskog bataljona.
Sahranjen u opštini.Donji Štrpci.