Glas borca lpbr Prnjavor

Broj 3. IV 1995. str. 7.

reportaža o komandirima vodova u 1. pješadijskoj četi 3.lpb , koji su teško ranjeni na Brčanskom i Ozrenskom ratištu 1993. i 1994. vodnik Vasić umro polsije rata.