Maglaj

rejon s.Bradići u zoni 111.brHVO

14.3.1994. godine dio3.lpb sa komandantom 3.pb bez bataljonske podrške i vodom vojne policije brigade sa komandantom brigade nalazi se u očekujućem rejonu s. Bradići, teritorija HVO kroz liniju odbrane 27. mtbr VRS i izvršenje  zadataka borbenog osiguranja desnog krila 27. mtbr i sprečavanje napada sa pravca Zavidovića.
19.3.1994. godine, dijelovi 3.lpb izvlače, pod prismotrom, kroz zonu 111.br HVO Žepče preko r. Bosne u rejon s. Donja Bočinja, RS.