Mobilizacija TO 1992.

31 godine od mobilizacije jedinica TO opštine Prnjavor

Mobilisano

U prva dva mjeseca mobilisano 1.534 pripadnika teritorijalne odbrane opštine Prnjavor,  a do maja 1992. godine  domobilisano još 2.170 vojna obeveznika. Ukupno mobilisano (prvi put) u  ratne jedinice ukupno 3.701 pripadnika teritorijalne odbrane opštine. 

Pregled popune RJ TO opštine do 20.maja 1992. godini

Prema prikupljenim podacima u jedinice TO opštine bilo je mobilisano 3.701 lica, a raspoređeno-prošlo kroz jedinice preko 4.900 pripadnika TO.

jedinica  vojnika   podoficira   oficira   Ukupno    %
OpŠTO 1 16 17 0,46%
rjšto 3 4 7 14 0,38%
zšč 63 8 2 73 1,97%
1.OdTO 242 56 25 323 8,72%
Odred TO 208 43 6 257 6,94%
pdv 25 3 1 29 0,78%
rjtomz 834 97 18 949 25,62%
rjtomz 777 75 10 862 23,27%
PbTO 34 10 2 46 1,24%
2.OdTO 591 62 17 670 18,10%
3.OdTO 23 2 1 26 0,70%
hab122 36 6 4 46 1,24%
lpav 67 7 1 75 2,02%
mb120 11 2 13 0,35%
pionv 16 16 0,43%
pov 15 1 16 0,43%
rjVV 160 10 6 176 4,75%
vT-12 25 4 1 30 0,81%
vvp 20 20 0,54%
2.mtb 38 3 2 43 1,16%
Ukupno 3188 394 119 3.701 100,00%

Pregled mobilisanih pripadnika oružanih snaga JNA i TO sa područja opštine:

Vojna pošta svega %  VOJNIKA  PODOFICIRA  OFICIRA
3164 Derventa 1012 20,52% 849 119 44
3780 Banja Luka 18 0,36% 13 4 1
4352 Banja Luka 6 0,12% 4 2
5290 Banja Luka 14 0,28% 12 1 1
6510 Derventa 5 0,10% 4 1
6817 Banja Luka 94 1,91% 80 10 4
8840 Banja Luka 336 6,81% 272 54 10
9396 Banja Luka 3 0,06% 2 1
T-22206 Prnjavor 3444 69,83% 2980 351 113
UKUPNO 4.932 100,00% 4216 543 173

Najviše je mobilisano u jedinice TO opštine, zatim u 327.mtbr, 329.okbr u čijem brojnom stanju  nalazi se i odredTO Prnjavor.

zgrada Štaba TO

Od prvih mobilizacija vojnih obveznika za popunu ratnih jedinica JNA i teritorijalne odbrane opštine i dobrovoljačkih jedinica do preformacije, odnosno stvaranje VRS  izvršena je popuna 4.932 lica, sa prosjekom starosti od 33 godina, najviše od 20 do 29 godina starosti   65,45%, što  čini 16,93% ukupnog muškog radnog stanovništva opštine od 15 do 64 godine,  6,11% učešća stanovništva opštine i  2,14% u odnosu na oko 215.670 lica po evidenciji resornog ministarstva koji su učestvovali u otadžbinskom ratu ili 54,42% po evidenciji nadležnog opštinskog organa za vođenje evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu u odnosu na 8.477 evidentiranih učesnika ratu na području opštine.[1]

4.932  raspoređenih boraca sa područja opštine u  RJ TO i JA u devet vojnih pošta

Vojna pošta jedinica svega % vojnika  podoficira  oficira
3164 Derventa 1.mtb 40 0,81% 36 2 2
3164 Derventa 2.mtb 21 0,43% 15 4 2
3164 Derventa 3.mtb 478 9,69% 395 57 26
3164 Derventa 4.mtb 2 0,04% 2
3164 Derventa 4.mtč 196 3,97% 177 16 3
3164 Derventa čv 6 0,12% 4 2
3164 Derventa čvp 11 0,22% 8 2 1
3164 Derventa had122 10 0,20% 7 2 1
3164 Derventa 2 0,04% 1 1
3164 Derventa inžb 25 0,51% 24 1
3164 Derventa k-dabr 3 0,06% 1 1 1
3164 Derventa ks 5 0,10% 5
3164 Derventa ladPVO 17 0,34% 13 4
3164 Derventa 1 0,02% 1
3164 Derventa mpoad 28 0,57% 21 6 1
3164 Derventa pozb 39 0,79% 32 6 1
3164 Derventa rjVV 113 2,29% 95 13 5
3164 Derventa 15 0,30% 12 3
3780 Banja Luka 14.PoB 18 0,36% 13 4 1
4352 Banja Luka 1.pionb 6 0,12% 4 2
5290 Banja Luka 14.PoB 14 0,28% 12 1 1
6510 Derventa mtb 5 0,10% 4 1
6817 Banja Luka inžp 94 1,91% 80 10 4
8840 Banja Luka čvp 1 0,02% 1
8840 Banja Luka had122 2 0,04% 2
8840 Banja Luka inžb 1 0,02% 1
8840 Banja Luka izvč 1 0,02% 1
8840 Banja Luka lsardPVO 5 0,10% 4 1
8840 Banja Luka mad 2 0,04% 2
8840 Banja Luka mb 27 0,55% 25 2
8840 Banja Luka Odred TO 257 5,21% 208 43 6
8840 Banja Luka okb 27 0,55% 22 5
8840 Banja Luka pozb 2 0,04% 1 1
8840 Banja Luka rjVV 11 0,22% 6 3 2
9396 Banja Luka 14.PoB 3 0,06% 2 1
T-22206 Prnjavor 1.OdTO 323 6,55% 242 56 25
T-22206 Prnjavor 2.mtb 43 0,87% 38 3 2
T-22206 Prnjavor 2.OdTO 670 13,58% 591 62 17
T-22206 Prnjavor 3.OdTO 26 0,53% 23 2 1
T-22206 Prnjavor hab122 46 0,93% 36 6 4
T-22206 Prnjavor lpav 75 1,52% 67 7 1
T-22206 Prnjavor mb120 13 0,26% 11 2
T-22206 Prnjavor OpŠTO 17 0,34% 1 16
T-22206 Prnjavor PbTO 46 0,93% 34 10 2
T-22206 Prnjavor pdv 29 0,59% 25 3 1
T-22206 Prnjavor pionv 16 0,32% 16
T-22206 Prnjavor pov 16 0,32% 15 1
T-22206 Prnjavor rjšto 14 0,28% 3 4 7
T-22206 Prnjavor rjtomz 1811 36,72% 1611 172 28
T-22206 Prnjavor rjVV 176 3,57% 160 10 6
T-22206 Prnjavor vT-12 30 0,61% 25 4 1
T-22206 Prnjavor vvp 20 0,41% 20
T-22206 Prnjavor zšč 73 1,48% 63 8 2
ukupno 4.932 100,00% 4216 543 173

U odnosu na kraj rata 1995.[2] , Opština je  31.12.1995. godine prema evidenciji OMO u odnosu na ukupan broj stanovnika opštine od 45.995, imala 11.987 v/o u evidenciji ili 26,06%. Rapoređeno u VRS 4.382 lica ili 73,30%. Ukupno rapoređenih u strukture odbrane RS 5.978 ili 49,87% u odnosu na broj v/o.

Izbačeno iz stroja:  361 poginuli i 1.575 ranjenih, što iznosi 35,94% u odnosu na broj v/o, odnosno 3,4% u odnosu na broj stanovnika samo su opštine Sanski Most 6,8%, Kneževo 5,3%, Kotor Varoš 3,7%, Prijedor i Čelinac 3,5% imale više gubitaka.

Struktura prema polu

Vojna pošta Muški ženski svega Prosek % Min Mak StDev Var
3164 Derventa 1003 9 1012 30,12 20,52% 14,00 70,00 7,99 63,83
3780 Banja Luka 18 18 29,39 0,36% 20,00 46,00 6,90 47,66
4352 Banja Luka 6 6 30,83 0,12% 19,00 50,00 11,27 126,97
5290 Banja Luka 14 14 30,57 0,28% 24,00 39,00 5,14 26,42
6510 Derventa 5 5 28,80 0,10% 23,00 37,00 6,18 38,20
6817 Banja Luka 94 94 32,10 1,91% 20,00 49,00 7,27 52,82
8840 Banja Luka 329 7 336 28,50 6,81% 18,00 59,00 7,57 57,32
9396 Banja Luka 3 3 31,67 0,06% 24,00 45,00 11,59 134,33
T-22206 Prnjavor 3431 13 3444 33,92 69,83% 13,00 68,00 10,47 109,69
ukupno 4903 29 4932 30,65 100,00% 19 51

U prosjeku najmlađu popunu ima vojna pošta 8840 Banja luka, 329.okbr JA sa 28 ipo godina starosti.

Prema polu i starosti borca

Vojna pošta svega % 15-19 godina 20 do 29 godina 30 do 39 godina 40 do 49 godina 50 do 59 godina preko 60 godina
3164 Derventa 1012 20,52% 44 473 380 87 27 1
3780 Banja Luka 18 0,36% 9 7 2
4352 Banja Luka 6 0,12% 1 3 1 1
5290 Banja Luka 14 0,28% 7 7
6510 Derventa 5 0,10% 3 2
6817 Banja Luka 94 1,91% 35 42 17
8840 Banja Luka 336 6,81% 18 199 90 25 4
9396 Banja Luka 3 0,06% 2 1
T-22206 Prnjavor 3444 69,83% 107 1312 1030 645 319 31
ukupno 4932 100,00% 170 2043 1559 777 351 32

Najviše ima starosne grupa 20-29 godina života oko 40%, a zatim piramida opada.

Grafikon pripadnika jedinice prema  starosti

pol-to

Popuna prema godini rata

Vojna pošta svega % 1991 1992
3164 Derventa 1012 20,52% 289 723
3780 Banja Luka 18 0,36% 17 1
4352 Banja Luka 6 0,12% 5 1
5290 Banja Luka 14 0,28% 13 1
6510 Derventa 5 0,10% 5
6817 Banja Luka 94 1,91% 85 9
8840 Banja Luka 336 6,81% 258 78
9396 Banja Luka 3 0,06% 3
T-22206 Prnjavor 3444 69,83% 1537 1907
ukupno 4932 100,00% 2212 2720

Prema činu

Naziv vojnog čina svega % vojnici  podoficiri  oficiri
Vojnik na k-noj dužnosti 139 2,82% 120 11 8
Vojnik 4 0,08% 2 2
Razvodnik 221 4,48% 211 10
Desetar 539 10,93% 483 52 4
Mlađi vodnik 62 1,26% 47 14 1
Vodnik 202 4,10% 8 174 20
Vodnik 1 klase 25 0,51% 25
Stariji vodnik 79 1,60% 70 9
Stariji vodnik 1 klase 12 0,24% 11 1
Zastavnik 9 0,18% 7 2
Potporučnik 15 0,30% 15
Poručnik 29 0,59% 1 28
Kapetan 16 0,32% 16
Kapetan 1 klase 42 0,85% 42
Major 3 0,06% 3
ukupno 1397 28,33% 871 377 149

Prema narodnosti pripadnika jedinice

  Narodnost     svega     %
Srbi 4617 93,61%
Hrvati 54 1,09%
Muslimani 123 2,49%
Ukrainci 121 2,45%
Poljaci 2 0,04%
Česi 6 0,12%
Crnogorci 4 0,08%
Italijani 5 0,10%
Ukupno 4932 100,00%

Prema rod-službi rasporeda pripadnika jedinice

rod/sluzba svega %  vojnici  podoficiri  oficiri
Opštevojna specijalnost 3 0,06% 1 2  
Pješadija 2405 48,76% 2015 287 103
Artiljerija 456 9,25% 395 40 21
ARJ PVO 229 4,64% 183 35 11
Oklopno-mehanizovane jedinice 221 4,48% 199 14 8
Inžinjerija 266 5,39% 234 25 7
Veza 321 6,51% 265 53 3
ABHO 31 0,63% 27 4  
JEIPED 8 0,16% 8    
Tehnička služba KOV 173 3,51% 151 21 1
Vazduhoplovnotehnička služba 35 0,71% 33 2  
  2 0,04% 2    
Intendantska služba 197 3,99% 175 19 3
Sanitetska služba 71 1,44% 55 10 6
Veterinarska služba 4 0,08% 2 1 1
Saobraćajna služba 383 7,77% 354 21 8
Građevinska služba 12 0,24% 12    
Finansijska služba 2 0,04%   1 1
Administrativna služba 4 0,08%   4  
  1 0,02% 1    
Vazdušno osmatranje i javljanje 10 0,20% 10    
ukupno 4834 98,01% 4122 539 173

Prema komandnoj dužnosti

Komandne duznosti   svega    %
komandant brigade 2 0,04%
pomoćnik komandanta brigade 10 0,20%
komandant bataljona 12 0,24%
zamjenik komandanta bataljona 6 0,12%
pomoćnik komandanta bataljona 26 0,53%
komandir čete 45 0,91%
zamjenik komandira čete 22 0,45%
komandir voda 192 3,89%
zamjenik komandira voda 48 0,97%
komandir odjeljenja 231 4,68%
referenti 30 0,61%
četne/baterijske starješine 18 0,36%
komandir samostalnog odjeljenja 13 0,26%
ukupno 655 13,28%

Pregled raspoređenih prema mjestu stanovanja

naselje svega %
Babanovci 63 1,28%
Banja Luka 26 0,53%
Bijeljina 1 0,02%
Brezik 27 0,55%
Brod 3 0,06%
Čelinac 30 0,61%
Čivčije 19 0,39%
Čorle 72 1,46%
Crkvena 49 0,99%
Derventa 9 0,18%
Doboj 18 0,36%
Doline 5 0,10%
Donja Ilova 119 2,41%
Donja Mravica 80 1,62%
Donji Galjipovci 58 1,18%
Donji Palačkovci 84 1,70%
Donji Smrtići 119 2,41%
Donji Štrpci 233 4,72%
Donji Vijačani 245 4,97%
Drenova 89 1,80%
Gajevi 14 0,28%
Galjipovci 31 0,63%
Gornja Ilova 120 2,43%
Gornja Mravica 103 2,09%
Gornji Galjipovci 35 0,71%
Gornji Grabik 2 0,04%
Gornji Palačkovci 148 3,00%
Gornji Smrtići 282 5,72%
Gornji Štrpci 206 4,18%
Gornji Vijačani 176 3,57%
Grabik Ilova 113 2,29%
Gradiška 2 0,04%
Gusak 28 0,57%
Hrvaćani 62 1,26%
Jadovica 14 0,28%
Jasik 3 0,06%
Karać 6 0,12%
Kneževo 13 0,26%
Kokori 31 0,63%
Konjuhovci 10 0,20%
Kotor Varoš 1 0,02%
Kremna 122 2,47%
Kulaši 61 1,24%
Laktaši 4 0,08%
Lišnja 72 1,46%
Lužani 41 0,83%
Maćino brdo 18 0,36%
Mlinci 22 0,45%
Mračaj 22 0,45%
Mravica 5 0,10%
Naseobina Hrvaćani 3 0,06%
Naseobina Lišnja 20 0,41%
Novo Selo 12 0,24%
Okolica 89 1,80%
Okučani 2 0,04%
Orašje 43 0,87%
Ostalo 1 0,02%
Otpočivaljka 26 0,53%
Paramije 21 0,43%
Pečeneg Ilova 149 3,02%
Popovići 123 2,49%
Potočani 84 1,70%
Prijedor 1 0,02%
Prnjavor 691 14,01%
Prosjek 66 1,34%
Puraći 1 0,02%
Ralutinac 1 0,02%
Ratkovac 64 1,30%
Rudanka 1 0,02%
Šarinci 80 1,62%
Šereg Ilova 56 1,14%
Šibovska 40 0,81%
Skakavci 28 0,57%
Srbija 1 0,02%
Srpovci 24 0,49%
Štivor 7 0,14%
Teslić 5 0,10%
Velika Ilova 128 2,60%
Vršani 49 0,99%
Ukupno 4932 100,00%

Status pripadnika odreda poslije rata:

Grupa svega      % <> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
voj 4216 85,48% 964 1962 569 10 232 11 3 16 319 12 73 8 37
podf 543 11,01% 49 270 117 29 1 63 1 8 5
of 173 3,51% 19 79 27 9 2 33 1 1 2
ukupno 4932 100,00% 2311 713 10 270 11 3 19 415 14 82 8 44
BO

Boračka organizacija RS

1-kategorisani borac, 2-status RVI, 3-RVI MUP-a, 4.poginuli, 5- nestali, 7-umrli, 8-umrli poslije rata, 9-odselili, 10-ranjavani bez statusa, 11-povrijeđeni bez statusa, 12-oboljeli bez statusa,      <> nije regulisao status

[1] Sajt Vlade RS_MRBIZ, 07.03.2017. godine, odnosno podaci iz Informacije o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor, koju je skupština opštine usvojila na 2. sjednici održanoj 15.12.2016. godine.

U sastavu TO opštine (T-22206) u 2.Odredu TO opštine na platnom spisku za period  od 16-30.04.1992. godine i tokom maja, nalazili su se i pripadnici 1.mtb 77 lica, 2.mtb 278 lica i 1. čete TO iz Trstenaca, opština Derventa u brojnom stanju od 204 pripadnika, u četri voda, vezi, poz.odjeljenju, vod Pjevalovac, i vod mb82mm i 120mm.

[2] Izvještaj obuhvata opštine regije za popunu jedinica 1.KK :Banja Luka, Gradiška, Kneževo, Kozarska Dubica, Kotor varoš, Laktaši, Novi Grad, prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Srbac, S.Kostajnica i Čelinac. Ukupno 514.528 stanovnika, 132.414 broj v/o u evidenciji , što čini 26%, dok je 63.437 bilo raspoređeno u VRS. preko 60% u odnosu na broj v/o. Broj izbačenih i stroja je 14.177, poginulih 3.944 i ranjenih 10.233 ili 22% u odnosu na broj raspoređenih v/o.[1] Prema izvještaju o popuni RJ VRS sekretarijata Banja Luka MO RS od 31.12.1995. godine.