Arhive oznaka: Šarinci

Šarinci

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE ŠARINCI

8.8.2021.

2018.

Kod spomenika u blizini društvenog doma u šarincima u 14.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 19 godišnjice od otkrivanja spomenika  i 13 godina od otkrivanja Spomenika Slobode poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Šarinci, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 18.8.2002. godine, i otkrivanje Spomenika slobode 20.8.2006. godine

2018.

Ugrađeno je 18  likova  poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Upisano na spomen obilјežje – SPOMENIK SLOBODE …………………………… ….. 18 lica

 • 16 poginulih – zaroblјenih boraca Vojske Republike Srpske
 • 1 poginuli vojnik na aktivnoj službi u VRS poslije odbrambeno-otadžbinskog rata
 • 1 poginuli borac pripadnik oružanih snaga Republike Srbije (porodica iz s. Šarinci) – NATO agresina na Srbiju 1999. godine

Poginuli, zaroblјeni pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske, jedinica VRS u miru i pripadnika RJ Republike Srbije:

 1. VP 7519 Prnjavor ……………………… 7 boraca
 2. VP 7127 Derventa ………………………. 3 borca
 3. VP 3193 SJB Prnjavor ………………….. 2 borca
 4. VP 7068 Doboj ……………………………. 1 borac
 5. VP 7225 – TG1 Banja Luka …………….1 borac
 6. VP 4022 Banja Luka …………………….. 1 borac
 7. VP 7304 Derventa ……………………….. 1 borac
 8. VP 2210 Srbac …………………………….. 1 vojnik
 9. VP MUP Srbija ……………………………… 1 borac

Poginuli, zaroblјeni, umrli:

 • Zona borbenih dejstava, zaroblјeni …………………………………… 1 borac
 • Zona borbenih dejstava, poginuli ……………………………………. 13 boraca
 • Zona borbenih dejstava, poginuli Srbija ……………………………. 1 borac
 • Van zone b/d, poginuli na vojnom zadatku, saobraćaj ………… 1 borac
 • Van zone borbenih dejstava, poginuli, samoubistvo …………… 1 borac
 • Poslije završetka odbrambeno-otadžbinskog rata 1991.-1996. godina, u miru kao vojnik na aktivnoj vojnoj službi pri vršenju vojnog zadatka izvršio samoubistvo ………………………………………………………. 1   borac

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni …………………………………… 1 borac

Zaroblјeni: okolnosti i drugi podaci – nepoznato

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli ……………………………………… 7 boraca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Šarinci

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni, identifikovani                                                                                                1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Šarinci

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli na putu do bolnice                                                                                                1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Šarinci

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli, samoubistvo …………………. 1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Šarinci

 1. Zona borbenih dejstava, umrli za vrijeme boravka u jedinici 1                                                                                                borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Šarinci

 1. Van zone borbenih dejstava, na odobrenom odsustvu kod kuće izvršili samoubistvo ………………………………………………………………….. 1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Šarinci

 1. Van zone borbenih dejstava, u miru poslije odbrambeno-otadžbinskog rata, za vrijeme boravka u vojnoj jedinici na aktivnoj službi – obezbjeđenje vojnog skladišta poginuli – izvršili samoubistvo aktiviranjem minsko eksplozivnih sredstava ……………………………………………………. 1 vojnik

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Šarinci

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli ……………………………………… 1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donji Vijačani

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli ……………………………………… 1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, gradsko groblјe

 1. Van zone borbenih dejstava, na vojnom zadatku u saobraćaju teško povrijeđeni, od rana u bolnici umrli ………………………………….. 1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, gradsko groblјe

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli u NATO agresiji na Srbiju 1                                                                                               borac

Sahranjeni: Republika Srbija, groblјe Lišće

Roditelјi poginulog žive u Šarincima

Sahranjeni – grobna mjesta:

 1. Opština Prnjavor ………………………………………………………….. 16 boraca

Šarinci  ……………………………………………………….. 13 boraca

 • Zona b/d, poginuli ………………….. 11 boraca
 • Zona b/d, umrli ………………………… 1 borac
 • Van zone b/d, poginuli ……………… 1 borac

Donji Vijačani  ……………………………………………… 1   borac

 • Zona b/d ………………………………….. 1 borac

Gradsko groblјe Prnjavor  ………………………………. 2   borca

 • Zona b/d ………………………………….. 1 borac
 • Van zone b/d, na vojnom zadatku 1 …………………………………………….. borac
 1. Republika Srbija …………………………………………………………….. 1 borac

Lešće  …………………………………………………………… 1   borac

 • Zona b/d, NATO agresija ………….. 1 borac
 1. Zaroblјeni ……………………………………………………………………… 1 borac
 • Zona b/d ………………………………….. 1 borac

Protokol vodi predsjednik Mjesne Boračke organizacije

 

PROŠLOST NAS OBAVEZUJE DA CIJENIMO SLOBODU KOJU PODARIŠE NAJBOLjI SINOVI NAŠIH NARODA, SLOBODU KOJA SE KRVLjU STVARALA I BRANILA.

ŠESTOTINA DVADESET ŠEST NAŠIH JUNAKA VRAĆENI SU USNULI SA RUKAMA NA GRUDIMA, A IZA SEBE ZA VJEČNOST OSTAVILI DA ČUVAMO I OČUVAMO NAŠU I NјIHOVU REPUBLIKU SRPSKU.

U ZNAK SJEĆANјA NA POGINULE ČIJI SE GROBOVI ZNAJU, ALI I ONIH KOJE JOŠ UVIJEK TRAŽIMO, ZAHVALIMO SE ZA UČINјENO, ODAJMO DUŽNU POČAST NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA.

 ZA SLOBODU, ZA SPAS SVOGA RODA, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:

 1. JUGOVIĆ SVETISLAV
 2. MORAVAC NEDELjKO
 3. ĐAJIĆ DRAGAN
 4. SAVIĆ MIROLjUB
 5. JUGOVIĆ RODOLjUB
 6. STANOJEVIĆ MIROSLAV
 7. JANKOVIĆ RADENKO
 8. VASIĆ SLOBODAN
 9. VUJASINOVIĆ RANKO
 10. JUGOVIĆ PANE
 11. MORAVAC PREDRAG
 12. VUJASINOVIĆ DOBRIĆ
 13. POPOVIĆ GOJKO
 14. MORAVAC SLOBODAN
 15. VUJASINOVIĆ MILAN
 16. VUJASINOVIĆ NEVENKO
 17. CVIJANOVIĆ BOGOLjUB I
 18. STANOJEVIĆ MLADEN

U TIŠINI I MIRU MINUTOM ĆUTANјA ISKAŽIMO POŠTOVANјE POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I SVIM POGINULIM PATRIOTAMA U SRPSKIM ODBRAMBENIM RATOVIMA

Vijence i cvijećeP po protokolu,  položili su:

 1. PORODICE POGINULIH BORACA 
 2. NAČELNIK OPŠTINE, PREDSJEDNIK BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIK MJESNE  BORAČKE ORGANIZACIJE  
 3. ZAJEDNIČKA DELEGACIJA OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA, UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIKA SUBNOR-a

PO ZAVRŠENOM VJERSKOM OBREDU VOĐA PROTOKOLA: 

DANA 18.08.2002. GODINE, ODNOSNO PRIJE 19 GODINA SAGRAĐENO JE I OTKRIVENO OVO SPOMEN – OBILjEŽJE, A 20.08.2006. GODINE OTKRIVEN JE SPOMENIK SLOBODE, POSVEĆEN BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU PORODICA, ZA NAŠU SLOBODU I SLOBODU OVIH PROSTORA.

UPISANO JE ŠESNAEST PRIPADNIKA RATNIH JEDINICA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE, JEDAN PRIPADNIK AKTIVNOG SASTAVA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I JEDAN BORAC PRIPADNIK RATNE JEDINICE REPUBLIKE SRBIJE, KOJI JE ŽIVOT POLOŽIO PRILIKOM BOMBARDOVANјA NATO AVIJACIJE NA SRBIJU 1999. GODINE, A ČIJI SU RODITELjI IZ NAŠIH ŠARINACA.

IZVRŠAVAJUĆI REDOVNE BORBENE ZADATKE ČETRNAEST BORACA JE POGINULO, A JEDAN JE ZAROBLjEN U ZONI BORBENIH DEJSTAVA.

DVA BORCA SU POGINULA VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA – JEDAN U SAOBRAĆAJU NA VOJNOM ZADATKU, A JEDAN KOD KUĆE PRILIKOM ODOBRENOG ODSUSTVA IZ JEDINICE.

JEDAN VOJNIK JE POGINUO NA VOJNOM ZADATKU U MIRU POSLIJE ODBRAMBENO – OTADžBINSKOG RATA 

BILI SU PRIPADNICI OSAM RATNIH JEDINICA:

 1. LAKA PRNјAVORSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA …………….. 7 BORACA
 2. TRISTODVADEST SEDMA MOTORIZOVANA BRIGADA DERVENTA ………………………………………………………………………… 3 BORCA
 3. VP 3193 SJB PRNјAVOR …………………………………………………….. 2 BORCA
 4. VP 7068 DOBOJ …………………………………………………………………… 1 BORAC
 5. VP 7225 – TG 1 BANјA LUKA …………………………………………….. 1 BORAC
 6. VP 4022 BANјA LUKA ………………………………………………………… 1 BORAC
 7. VP 7304 DERVENTA …………………………………………………………… 1 BORAC
 8. VP MUP SRBIJA …………………………………………………………………. 1 BORAC

A JEDAN POGINULI VOJNIK U MIRU BIO JE PRIPADNIK VP 2210 SRBAC 

ŠESNAEST POGINULIH SAHRANјENO JE U NA PODRUČU OPŠTINE PRNјAVOR:

 • GROBLjE ŠARINCI ………………………………………………………….. 13 BORACA
 • GROBLjE DONјI VIJAČANI ………………………………………………. 1 BORAC
 • GRADSKO GROBLjE PRNјAVOR …………………………………….. 2 BORCA

JEDAN POGINULI BORAC, PRIPADANIK ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE SRBIJE SAHRANјENO JE U SRBIJI, GROBLjE LEŠĆE

A ZA JEDNOG ZAROBLjENOG BORCA SUDBINA NIJE POZNATA.

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

 MJESNA BORAČKA ORGANIZACIJA ŠARINCI, U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR JE ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA, KOJI I NA OVAJ NAČIN OD ZABORAVA ČUVAJU DJELA NAŠIH HEROJA.

 ZAHVALIMO SE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

 ZAHVALIMO SE NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR KOJI I DANAS KAO I PRETHODNIH GODINA  SVOJIM PRISUSTVOM ODAJU POŠTOVANјE I PRIZNANјE JUNACIMA REPUBLIKE SRPSKE, ŠTO SU OBEZBIJEDILI I ŠTO OBEZBJEĐUJU SREDSTVA ZA ODRŽAVANјE OVIH I SLIČNIH AKTIVNOSTI.

 DANAŠNјI I SLIČNI DOGAĐAJI IMAJU ZA CILj DA SE NE ZABORAVI PROŠLOST, DA PRIČAJUĆI O NAŠIM JUNACIMA, UPUTIMO ZAHVALNOST I ODAMO DUŽNO POŠTOVANјE ZA DOPRINOSE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE.

 ČUVAJMO NAŠU ISTORIJU, ČUVAJMO ISTORIJSKE DOGAĐAJE I ZATO NA OVE I SLIČNE AKTIVNOSTI POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVUJU OVOM ČINU.

ZAVRŠEN JE PROTOKOL POLAGANјA CVIJEĆA I ODRŽAVANјA POMENA I PARASTOSA POSVEĆENOG POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I OBILjEŽAVANјA 19 GODIŠNјICE OD IZGRADNјE SPOMEN – OBILjEŽJA I 16 GODIŠNјICE OD IZGRADNјE SPOMENIKA SLOBODE U ŠARINCIMA.