Arhive oznaka: 23.6.2019.

Obilježavanje proboja Koridora 1992.

21.6.2020.

Obilježavanje 28 godina od proboja „Koridora života“

Na Dugoj Njivi kod Modriče danas je obilježeno 28 godina od proboja „Koridora života“ čime je prekinuta 42 dana duga blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske Krajine sa oko 1,5 miliona stanovnika i omogućena veza sa maticom Srbijom.

Susret Prvog krajiškog i Istočnobosanskog korpusa u operaciji Koridor 1992, kojim su spojeni istočni i zapadni dijelovi Republike Srpske, dogodio se 26. juna 1992. godine oko 16.00 časova, na liniji Živkovo Polje-Filomena-rječica Tolisa.

Jedinice TG-1 25.06.1992. neprijateljski napad su dočekale spremne i odbile ga u jednosatnoj borbi, bez sopstvenih gubitaka. Komanda TG-1 je zbog pretpljenih gubitaka i pada morala izvukla iz borbe 7/16. Kmtbr i postavila ga na desni bok radi zaštite od eventuvalnog napada iz pravca Gradačca. Umjesto ove jedinice u napad  su uvedeni : 1.bataljon VP (-1) (dvije čete vojne policije) i 1. prnjavorska lpbr, popunjena sa 340 boraca. Odluka za napad nije mijenjana. Nakon odbijenog protivnapada i izvršenih priprema, dio glavnih snaga TG-1 nastavi je sa napadom i oslobodio selo Živkovo Polje, a sa pomoćnim snagamaje potpuno oslobođena Kužnjača i izbilo se na prednji kraj odbrane sela Tartevci i Riječani Donji. Gubici:jedan lakše ranjen. (iz knjige Operacija koridor-92 , general Novica Simić, Boračka organizacija RS Banja luka, mart 2011. godine, str.178)

23.6.2019.

„Koridor života“ najveća uspješna operacija VRS

Objavljeno: 

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izjavio je da je u akciji „Koridor života“ srpska strana u jednom trentuku angažovala više od 54.000 vojnika i da je to bila najveća uspješna borbena operacija Vojske Republike Srpske /VRS/ u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Milunović je danas na Dugoj Njivi kod Modriče, na obilježavanju 27 godina od probijanja „Koridora života“ u Posavini, napomenuo da je ova akcija tako nazvana, jer je trebalo odblokirati oko milion ljudi koji su bili u okruženju i izgubili vezu sa maticom Srbijom.

„Prijetila nam je humanitarna katastrofa“, rekao je Milunović novinarima.

Prema njegovim riječima, snage VRS i SAO Krajine dobile su bitku protiv hrvatsko-muslimanskih snaga, jer su se borile za svoje najbliže, ognjišta, čast i slobodu.

„Neprijatelj je bio osuđen na neuspjeh. Htjeli su da nam uzmu slobodu i teritorije, a i živote“, rekao je Milunović, koji je bio ranjen u proboju Koridora.

Milunović je rekao da su u akciji deblokade učestvovali VRS i snage SAO Krajine.

„Neprijatelj je imao od 20.000 do 25.000 vojnika, od čega je poginulo njih 1.261, dok su imali 6.250 ranjenih. VRS i snage SAO Krajine su imali 413 poginulih i 1.505 ranjenih“, rekao je Milunović.

Vojna operacija „Koridor 92“ trajala je od 14. do 28. juna na području Posavine i omogućila je spajanje zapadnih dijelova Srpske i RSK sa ostalim djelovima Srpske i Srbijom.

Ovom akcijom, čiji je direktan povod smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika, okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i RSK.

Akciju „Koridor 1992“ izvele su združene jedinice VRS i RSK protiv vojnih i paravojnih snaga muslimansko-hrvatske koalicije. Ovom bitkom oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa i Brod, a kompletna vojna operacija proboja i obezbjeđivanje „Koridora“ završena je 6. oktobra 1992. godine.

U akciji „Koridor 92“, koja je označena kao sudbonosna, poginula su 273 borca Vojske Republike Srpske, 70 boraca Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i 70 boraca Vojske Republike Srpske Krajine, dok je ranjeno 1.505 boraca.

KOMENTAR

Mjesto na Dugim njivama kod Modriče, gdje je bio IKM 1.KK, na kome je general Talić , 1.7.1992. godine, izdao zadatke starješinama Prnjavorske lake pješadiske brigade za realizaciju druge faze Koridora, za oslobađanje Odžaka i proboj prema r.Savi.

Mišinci 16.6.2019. godine

BO

Olimpijada u Kulašima 2019. godine

23.6.2019.

Održana 23. Vidovdanska olimpijada u Kulašima, Prnjavor

Na Vidovdanskoj olimpijadi – MB Raizen pobjednik

U cilju očuvanja značajnih istorijskih datuma na području opštine Prnjavor, a povodom Vidovdana – krsne slave Vojske Republike Srpske, u slavu i čast poginulim borcima VRS sa područja opštine Prnjavor i svim poginulim patriotima i rodoljubima u svim srpskim odbrambenim ratovima od Kosova do danas u Kulašima je dana 23.6.2019. godine održana 23. Vidovdanska olimpijada „Kulaši 2019.“ u organizaciji Boračke organizacije opštine Prnjavor.

Sportisti privatnog preduzeća MB RAIZEN iz sela Popovići osvojili su prvo mjesto na Vidovdanskoj olimpijadi u Kulašima.

Prema podacima Boračke organizacije opštine Prnjavor, sveukupni plasman je:

 1. Preduzeće „MB rajzen“ Popovići    78 bodova
 2. Mjesna boračka organizacija Vijačani   72 bodova
 3. Mjesna boračka organizacija Crkvena   47 bodova
 4. Teritorijalna vatrogasna jedinica Prnjavor   47 bodova
 5. Mjesna boračka organizacija Ljeb Stanari 47 bodova
 6. Mjesna boračka organizacija Gornja Mravica  45 bodova
 7. Mjesna boračka organizacija Novo naselje Potočani  43 bodova
 8. Mjesna boračka organizacija Prisoje      43 bodova
 9. Mjesna boračka organizacija Popovići-Kulaši 37 bodova
 10. Mjesna boračka organizacija Drenova 35 bodova
 11. Mjesna boračka organizacija Osredak Stanari 35 bodova
 12. Mjesna boračka organizacija Kremna 29 bodova
 13. Mjesna boračka organizacija Hrvaćani 14 bodova

Olimpijada u Kulašima 2018. godine

Popovići

23.6.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE POPOVIĆI – KULAŠI

Kod spomenika u blizini osnovne škole u Kulašima u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 20 godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Popovići- Kulaši, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

 

Otkrivanje spomenika izvršeno je 26.6.1999. godine,

Ugrađeno je 21 likova poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor  7  boraca
 2. VP 7127 Derventa  4  boraca
 3. VP 7013 Doboj  2  boraca
 4. VP 7007 Banja Luka 1  boraca
 5. VP 7322/17 Banja Luka  1  boraca
 6. VP 8840/77 Banja Luka  1  boraca
 7. VP 7312/9A Petrovo  1  boraca
 8. VP 7590 Sarajevo  1  boraca
 9. VP 7446 Drvar  1  boraca
 10. VP TO Okučani  1  boraca
 11. VP nepoznato  1    borac

Ukupno stradali i upisani na spomen obilјežje   21 borac – pripadnici RJ

 • 20 poginuli borci – RJ VRS
 • 1 poginuli borac – RJ TO Okučani

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  6 boraca

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Popovići – sela Popovići ili Kulaši

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli u bolnici  1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Popovići – sela Popovići ili Kulaši

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS  3 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Popovići – sela Popovići ili Kulaši

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, selo Kremna

 1. Van zone borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, MZ Kremna

Saobraćaj, status porodice poginulog utvrđen kao uzročno posledična veza

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2 borca

Sahranjeni: opština Stanari, selo Osredak – mjesno groblјe sela Kulaši

 • Porodica jednog poginulog živi u selu Kulaši – domicilno stanovništvo
 • Porodica drugog poginulog živi u selu Kremna – kategorija izgjeglog stanovništva
 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: opština Stanari, selo Bukovica Velika

 • Porodica živi u selu Kulaši – kategorija izbjeglog stanovništva
 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2 borca

Sahranjeni: Federacija BiH

 • Jedan poginuli – opština Maglaj, groblјe Bočinja – kategorija izgjeglog stanovništva, porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselila u Doboj
 • Drugi poginuli – opština Drvar, Šobića groblјe – kategorija izgjeglog stanovništva, porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselili sa područja opštine Prnjavor
 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli u bolnici  1 borac

Sahranjeni: Federacija BiH – opština Maglaj, groblјe Brusnica – kategorija izgjeglog stanovništva, porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselila sa područja opštine Prnjavor

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, od rana istog dana umrli  1 borac

Sahranjeni: Republika Hrvatska – kategorija izgjeglog stanovništva, poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor,

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1 borac

Sahranjeni: Republika Hrvatska – kategorija izgjeglog stanovništva, poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor

 1. Stradali, način i okolnosti nepoznato  1 borac

Porodica poslije izbjeglištva živjela u selu Kulaši, opština Prnjavor, odselili na područje opštine Doboj – supruga sa djecom

Raspoloživi osnovni podataka datih od porodice Mjesnoj BO. Nema korisnika prava na  opštini Prnjavor

Stradali:

 • Zona borbenih dejstava  19  boraca
 • Van zone borbenih dejstava  1   borac
 • Nepoznato  1   borac

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor  12  boraca

Groblјa Popovići i Kulaši   10  boraca

 • Zona borbenih dejstava  10 boraca

Groblјa Kremna    2   borca

 • Zona borbenih dejstava    1    borac
 • Van zone borbenih dejstava   1    borac
 1. Opština Stanari   3   borca

Groblјe Osredak (pripada i selu Kulaši)     2   borca

 • Zona borbenih dejstava    2    borca

Groblјe Velika Bukovica     1   borca

 • Zona borbenih dejstava    1    borac
 1. Federacija BiH     3   borca

Opština Maglaj    2   borca

Groblјe Bočinja       1    borac

 • Zona borbenih dejstava    1 borac

Groblјe Brusnica      1    borac

 • Zona borbenih dejstava    1 borac

Opština Drvar     1   borac

Šobića groblјe      1    borac

 • Zona borbenih dejstava   1 borac
 1. Republika Hrvatska    2   borca

Groblјa Hrvatska     2   borca

 • Zona borbenih dejstava    2    borca
 1. Nepoznato    1   borac

Groblјe nepoznato    1   borac

 • Zona ili van zone borbenih dejstava    1    borac   – nepoznato

Iz protokola predsjednika Mjesne Boračke organizacije

 ŠESTOTINA DVADESET ŠEST JUNAKA NARODA IZ OPŠTINE PRNјAVOR OTIŠLO I NISU SE VRATILI, NAŠIH JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE NAŠE REPUBLIKE SRPSKE.

U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I NјIHOVA DJELA ZAHVALIMO SE ZA UČINјENO, ODAJMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU ZA BUDUĆNOST SVIH NAS, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:

 1. ĆUĆIĆ BRANKO
 2. DRAGANIĆ MIROSLAV
 3. ŠPANIĆ JOVAN
 4. LAZAREVIĆ RANKO
 5. SIMIĆ MILENKO
 6. VUKADINOVIĆ MILE
 7. VUKADINOVIĆ VIDOMIR
 8. JOVIĆ RANKO
 9. ZEKIĆ RATKO
 10. OGORELICA MILAN
 11. BOJIĆ MARINKO
 12. SMILjANIĆ DUŠKO
 13. NOVARLIĆ PREDRAG
 14. JOVIĆ RATKO
 15. TRNINIĆ MARINKO
 16. RADONјIĆ PETAR
 17. SUBOTIĆ MILAN
 18. BIBER MILADIN
 19. PANČIĆ BOŽIDAR
 20. MILANKOVIĆ RANKO i
 21. MARTINOVIĆ ŽELjKO

Vijence i cvijeće pored spomenika položili su:

 1. PORODICE POGINULIH BORACA 
 2. NAČELNIK OPŠTINE PRNјAVOR, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSTAVNIK BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR I MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE POPOVIĆI
 3. ZAJEDNIČKA DELEGACIJA OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA, UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIKA OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a,

PO ZAVRŠETKU OVOG DOGAĐAJA DELEGACIJA OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a PRNјAVOR, NAČELNIKA OPŠTINE I BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR POLOŽIĆE VIJENAC NA SPOMEN PLOČU ZA PET PALIH BORACA NARODNO OSLOBODILAČKOG RATA IZGRAĐENOJ U NEPOSREDSNOJ BLIZINI OVOG SPOMEN-OBILjEŽJA

 

PO ZAVRŠENOM VJERSKOM OBREDU, OBRAĆA SE VOĐA PROTOKOLA

DANA 26.06.1999. GODINE, ODNOSNO PRIJE DEVETNAEST GODINA SAGRAĐENO JE I OTKRIVENO OVO SPOMEN – OBILjEŽJE, POSVEĆENO  POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU SVOJIH PORODICA, ZA NAŠU SLOBODU I SLOBODU OVIH PROSTORA.

 UPISAN JE DVADESETJEDAN POGINULI PRIPADNIK VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ JEDANAEST RATNIH JEDINICA: LAKA PRNјAVORSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA – 7 BORACA; 327. MOTORIZOVANA BRIGADA DERVENTA – 4 BORACA; VP 7013 DOBOJ – 2 BORCA; VP 7007 BANјA LUKA – 1 BORAC; VP 7322/17 BANјA LUKA – 1 BORAC; VP 8840/77 BANјA LUKA – 1 BORAC; VP 7312/9A PETROVO – 1 BORAC; VP 7590 SARAJEVO – 1 BORAC; VP 7446 DRVAR – 1 BORAC; TO OKUČANI – 1 BORAC; OZRENSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA – 1 BORAC.

DVANAEST POGINULIH SAHRANјENO JE U GROBLjIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNјAVOR: POPOVIĆI I KULAŠI – 10 BORACA, KREMNA – 2 BORCA

NA PODRUČU OPŠTINE STANARI SAHRANјENA SU TRI BORCA – GROBLjE OSREDAK – 2 BORCA I VELIKA BUKOVICA – 1 BORAC.

NA PODRUČJU FEDERACIJE BiH SAHRANјENA SU 4 BORCA: OPŠTINA MAGLAJ – 2 BORCA; GROBLjE BOČINјA – 1 BORAC I BRUSNICA – 1 BORAC, OPŠTINA DRVAR – ŠOBIĆA GROBLjE – 1 BORAC I OZREN – 1 BORAC.

NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE SAHRANјENA SU DVA BORCA.

DVADESET BORACA POGINULO JE U ZONI BORBENIH DEJSTAVA, A JEDAN BORAC POGINUO JE VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA. 

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

MJESNA BORAČKA ORGANIZACIJA POPOVIĆI – KULAŠI, U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR JE ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA, KOJI I NA OVAJ NAČIN ČUVAJU OD ZABORAVA DJELA NAŠIH HEROJA.

ZAHVALIMO SE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

ISKAŽIMO NEIZMJERNU ZAHVALNOST NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR KOJI I DANAS KAO I PRETHODNIH GODINA  SVOJIM PRISUSTVOM ODAJU POŠTOVANјE I PRIZNANјE JUNACIMA REPUBLIKE SRPSKE I KOJI OBEZBIJEDIŠE POTPUNU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANјE OVIH I SLIČNIH AKTIVNOSTI.

SVI ZAJEDNO NE ZABORAVLjAMO PROŠLOST, PRIČAJMO O NAŠIM JUNACIMA, JUNACIMA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE, NA SVAKOM MJESTU PODIGNIMO GLAS I ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANјU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZATO NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVUJU OVOM ČINU.

JOŠ JEDNOM, ALI I NA SVAKOM MJESTU UPUTIMO ZAHVALNOST I ODAJMO DUŽNO POŠTOVANјE ZA DOPRINOSE NAŠIM HEROJIMA NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE.

Prosjek

14.6.2020.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE PROSJEK

23.6.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE HRVAĆANI-PROSJEK

Kod spomenika u blizini Srpske pravoslavne crkve u Prosjeku u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje 16 godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Hrvaćani, selo Prosjek , koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 14.6.2003. godine,

Ugrađeno je 12 likova poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor  6 boraca
 2. VP 7127 Derventa  2    borca
 3. VP 7372 Banja Luka  1    borac
 4. VP 8304 Banja Luka  1    borac
 5. VP Jasenovac  1    borac
 6. Demobilisani borac  1   lice

 

Ukupno pripadnici   5 ratnih jedinica Vojske Republike Srpske i jedan demobilisani borac

Ukupno stradali i upisani na spomen obilјežje 11 boraca Vojske Republike Srpske i jedan demobilisani borac

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2    borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS  2    borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli na putu do bolnice  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Van zone borbenih dejstava, na odmoru poginuli u saobraćaju  2    borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Van zone borbenih dejstava, demobilisani borac, umrli  1       lice

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2    borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, gradsko groblјe

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS  1    borac

Sahranjeni: opština Laktaši, groblјe Klašnice

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1    borac

Sahranjeni: Republika Hrvatska, Okučani, groblјe Novi Varoš

Stradali:

 • Zona borbenih dejstava   9  boraca
 • Van zone borbenih dejstava  2   borca
 • Van zone borbenih dejstava, demobilisani borac  1  lice

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor  10       lica

Groblјe Prosjek    8   lica

 • Zona borbenih dejstava    6 boraca
 • Van zone borbenih dejstava  1 borac
 • Van zone borbenih dejstava, demobilisani borac  1 lice

Prnjavor, gradsko groblјe    2   borca

 • Zona borbenih dejstava   3    borca
 • Van zone borbenih dejstava, civil … lice

Prnjavor, gradsko groblјe   3   borca

 • Zona borbenih dejstava    2    borca
 1. Opština Laktaši  2   borca

Groblјe Klašnice    1   borac

 • Zona borbenih dejstava  1    borac
 1. Republika Hrvatska   1   borac

Okučani, groblјe Novi Varoš  1   borac

 • Zona borbenih dejstava   1    borac

Iz protokola predsjednika Mjesne Boračke organizacije

MNOGO JE JUNAKA NARODA OPŠTINE PRNјAVOR OTIŠLO A NIJE VRATILO, NAŠIH JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE REPUBLIKE SRPSKE.

 U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I NјIHOVA DJELA OVDJE SMO DA SE ZAHVALIMO ZA UČINјENO, DA ODAMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU ZA BUDUĆNOST SVIH NAS, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU: 

 1. NOVKOVIĆ NOVICA
 2. PAJIĆ DRAGIŠA
 3. PETKOVIĆ NEDELjKO
 4. MANDIĆ DOJČIN
 5. MANDIĆ VELjKO
 6. TEŠANOVIĆ MOMIR
 7. TEŠANOVIĆ VUKAŠIN
 8. GLIGORIĆ PERO
 9. DANјKO PAVLE
 10. POPOVIĆ MARINKO
 11. MIHAJLOVIĆ MILAN i
 12. MANDIĆ VUJADIN

U TIŠINI I MIRU MINUTOM ĆUTANјA ISKAŽIMO POŠTOVANјE POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I SVIM POGINULIM PATRIOTAMA U SRPSKIM ODBRAMBENIM RATOVIMA

Vijence i cvijeće pored spomenika položili su:

 1. PORODICE POGINULIH BORACA 
 2. U IME  NAČELNIKA OPŠTINE PRNјAVOR, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE PRNјAVOR ,  PREDSTAVNIK BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR I MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE PROSJEK
 3. ZAJEDNIČKA DELEGACIJA OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA, UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIKA OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a,

 

CVIJEĆE NA SPOMEN-OBILjEŽJE PALIM BORCIMA NARODNO-OSLOBODILAČKOG RATA BIĆE POLOŽENO NAKON ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI PORED OVOG SPOMEN-OBILjEŽJA

PO ZAVRŠENOM VJERSKOM OBREDU, OBRAĆA SE VOĐA PROTOKOLA

DANA 14.06.2003. GODINE, ODNOSNO PRIJE 16 GODINA SAGRAĐENO JE I OTKRIVENO OVO SPOMEN – OBILjEŽJE, POSVEĆENO  POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU SVOJIH PORODICA, ZA SLOBODU SVIH NAS I SLOBODU OVIH PROSTORA.

UPISAN JE JEDAN DEMOBILISANI BORAC I JEDANAEST POGINULIH PRIPADNIKA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ PET RATNIH JEDINICA: LAKA PRNјAVORSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA –  6 BORACA, 327. MOTORIZOVANA BRIGADA DERVENTA – 2 BORCA, VP 7372 BANјA LUKA – 1 BORAC, VP 8304 BANјA LUKA – 1 BORAC I VP JASENOVAC – 1 BORAC.

DESET POGINULIH ILI UMRLIH SAHRANјENO JE U GROBLjIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNјAVOR: PROSJEK – 7 BORACA I 1 DEMOBILISANI BORAC I GRADSKO GROBLjE PRNјAVOR – 2 BORCA. 

DVA POGINULA BORCA ČIJE PORODICE ŽIVE NA PODRUČJU SELA PROSJEK UPISANA SU NA OVOM SPOMEN-OBILjEŽJU OD KOJIH JE JEDAN SAHRANјEN U GRADSKOM GROBLjU PRNјAVOR, A JEDAN POGINULI BORAC SAHRANјEN JE U REPUBLICI HRVATSKOJ NA PODRUČJU OPŠTINE OKUČANI, GROBLjE NOVI VAROŠ. 

DEVET BORACA STRADALO JE U ZONI BORBENIH DEJSTAVA, DVA BORCA POGINULI SU VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA, A JEDAN DEMOBILISANI BORAC UMRO JE VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA.

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

MJESNA BORAČKA ORGANIZACIJA PROSJEK, U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR JE ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA, KOJI I NA OVAJ NAČIN CIJENE I NјEGUJU DJELA NAŠIH HEROJA.

ZAHVALIMO SE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

NEIZMJERNO SE ZAHVALIMO NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR KOJI SU I DANAS KAO I PRETHODNIH GODINA  SA NAMA I KOJI OBEZBIJEDIŠE POTPUNU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANјE OVIH I SLIČNIH AKTIVNOSTI. 

NE ZABORAVIMO PROŠLOST, PRIČAJMO O HRABROSTIMA NAŠIH JUNAKA, JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE, NA SVAKOM MJESTU PODIGNIMO GLAS I ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANјU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZATO NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVOVAŠE OVOM ČINU.

 

BO

Događaji

21.7.2020.

Godišnjica mudžahedinskog i ABiH zločina nad pripadnicima Prnjavorske brigade

28,6.2020.

slava Vojske Republike Srpske na Vučijaku

27.5.2020.

I ove godine služen parastos za poginule borce Opštine Prnjavor

Na Spomen-kosturnici u Banjaluci na Novom groblju, 27.5.2020. godine  služen je parastos i položeni vijenci i zapaljenje svijeće u pomen  626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor.

Parastos je održan u sklopu obilježavanja  Dana opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor.

još 31 boraca pripadnika prnjavorske brigade se vode kao nestali.

11.10.2019.

SAHRANA GENERALA VRS Reka ljudi ispratila Milovanovića na večni počinak

Bivši načelnik Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Manojlo Milovanović sahranjen je na rebrovačkom groblju u Banjaluci.

Vijenac ispred opštine položio načelnik OBICZ.

General Milovanović ostaće u sjećanju pripadnika lpbr Prnjavor na susrete prilikom obilaska generala Milovnovića sa članovima Glavnog štaba VRS (puk. Gvero, puk Tolmin i dr.) komandu 2. ozrenske lake pješadijske brigade u Vozući, 1993. godine. Kojom prilikom je razgovarao sa komandantom 3.pb lpbr Prnjavor. Drugi susret održan je u maju 1995. godine na IKM 1.KK na ratištu u Orašju sa komandantom i NŠ lpbr Prnjavor.

 21.9.2019.

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE GORNJI SRĐEVIĆI, SRBAC

Kod  spomenika u blizini osnovne škole u Gornji Srđevićima 21.9.2019. godine u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje  godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Gornji Srđevići, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Prastosu su prisutvovali načelnik OBICZ , predsjednik Boračke organizacije opštine Prnjavor predstaviici  mjesne boračke organizacije Velika Ilova.

13.9.2019.

Akademija povodom obilježavanja stradanja srba u Zapadnokrajiškim opštinama

Dani sjećanja, u pomen svim srpskim žrtvama stradalim u ratovima tokom 20. vijeka, koji su ove godine posvećeni stradanju Srba u zapadnokrajiškim opštinama 1995. godine,  održani su u Drvaru u petak, 13. septembra,plato ispred Radničkog domna u 19.00 časova, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske.

Više od 120.000 ljudi protjerano iz zapadno-krajiških opština nakon hrvatske vojne operacije „Oluja“ u Kninskoj Krajini u operacijama „Maestral“, „Јužni potez“ i „Sana“ 1995. godine.

U ovim operacijama na Republiku Srpsku ubijeno 1.660 ljudi, od kojih 571 civil, starci, žene i djeca, a još se za većinom traga. Najveća srpska masovna grobnica pronađena je u Mrkonjić Gradu sa 181 tijelom

U delegaciji opštine bili su načelnik OBICZ i predsjednik, stari i novi Boračke organizacije opštine Prnjavor.

2.8.2019.

BANJSKA REHABILITACIJA ZA 18 LICA IZ PRNJAVORA

I ove godine u  sklopu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, koji provodi Ministarstvo rada i boračko – invalidske zaštite, 18 lica sa područja opštine Prnjavor putuje 2.avgusta na desetodnevni tretman ove godine u banju Slatinu kod Banja luke. Polazak je planiran u 8 časova i 30 minuta ispred stare zgrade Opštinske uprave opštine Prnjavor, a povratak 12. avgusta u 10 časova ispred hotelabanje Slatina.

Komisija za izbor korisnika banjske rehabilitacije, pri Odjeljenju za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu nakon provedenog javnog konkursa sačinila je listu izabranih korisnika, na koju je saglasnost dalo Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite. Sredstva za prevoz izabranih korisnika obezbijeđena su u opštinskom budžetu. Projektom banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS za 2019. godinu biće obuhvaćeno do 600 osoba, a opštini Prnjavor je pripalo 18 mjesta. Realizacija Projekta banjske rehabilitacije je počela 1. maja i trajaće do 30. septembra, a odlazak korisnika se odvija u smjenama svakih deset dana po utvrđenim spiskovima.(opština Prnjavor)

U petak 2.8.2019. godine u 9.30 sati ispred stare zgrade opštine otputovali su na banjsku rehabilitaciju 18 korisnika prava  na zadravstvenu zaštitu i banjsku rehabilitaciju po zakonu o pravima boraca..,

Ovo je 20 ispraćaj korisnika prava sa područja opštine u finansiranju Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Vlade  Republike Srpske.

20.7.2019.

Sahranjen Dobrinko Dvorančić poginuli pripadnik VRS 27.maja 1995. godine

Danas je na mjesnom groblju u Orašju, uz vojne počasti,  sahranjen Dobrinko Dvorančić, pripadnik 1.čete 2. pješadijskog bataljona, Lake prnjavorske pješadijske brigade, nestao u vrijeme velike neprijateljske ofanzive na Ozrenu, mjesto Podcijelovu u rejonu kote Hunke na pravcu Livada ,27.5.1995. godine, opština Zavidovići.

Od oca Radivoja i majke Perse, trerće najmlađe muško dijete, rođen 26.septembra 1967. godine.

U VRS otišao je sa samo 25 godina života.

Kao borac VRS u borbenim dejstvima učestvovao je i njegov brat Veselko

Ostala je majka Persa, brat Milanko i Veselko i sestra Dobrila.

Iz obraćanja u ime opštine Prnjavor i Boračke organizacije opštine Prnjavor.

Ostalo je još 30 nestali pripadnik VRS  sa područja opštine Prnjavor i 19 pripadnika prnjavorske lake pješadijske brigade,.

23.6.2019.

„Koridor života“ najveća uspješna operacija VRS

Objavljeno: 

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izjavio je da je u akciji „Koridor života“ srpska strana u jednom trentuku angažovala više od 54.000 vojnika i da je to bila najveća uspješna borbena operacija Vojske Republike Srpske /VRS/ u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Milunović je danas na Dugoj Njivi kod Modriče, na obilježavanju 27 godina od probijanja „Koridora života“ u Posavini, napomenuo da je ova akcija tako nazvana, jer je trebalo odblokirati oko milion ljudi koji su bili u okruženju i izgubili vezu sa maticom Srbijom.

„Prijetila nam je humanitarna katastrofa“, rekao je Milunović novinarima.

Prema njegovim riječima, snage VRS i SAO Krajine dobile su bitku protiv hrvatsko-muslimanskih snaga, jer su se borile za svoje najbliže, ognjišta, čast i slobodu.

„Neprijatelj je bio osuđen na neuspjeh. Htjeli su da nam uzmu slobodu i teritorije, a i živote“, rekao je Milunović, koji je bio ranjen u proboju Koridora.

Milunović je rekao da su u akciji deblokade učestvovali VRS i snage SAO Krajine.

„Neprijatelj je imao od 20.000 do 25.000 vojnika, od čega je poginulo njih 1.261, dok su imali 6.250 ranjenih. VRS i snage SAO Krajine su imali 413 poginulih i 1.505 ranjenih“, rekao je Milunović.

Vojna operacija „Koridor 92“ trajala je od 14. do 28. juna na području Posavine i omogućila je spajanje zapadnih dijelova Srpske i RSK sa ostalim djelovima Srpske i Srbijom.

Ovom akcijom, čiji je direktan povod smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika, okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i RSK.

Akciju „Koridor 1992“ izvele su združene jedinice VRS i RSK protiv vojnih i paravojnih snaga muslimansko-hrvatske koalicije. Ovom bitkom oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa i Brod, a kompletna vojna operacija proboja i obezbjeđivanje „Koridora“ završena je 6. oktobra 1992. godine.

U akciji „Koridor 92“, koja je označena kao sudbonosna, poginula su 273 borca Vojske Republike Srpske, 70 boraca Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i 70 boraca Vojske Republike Srpske Krajine, dok je ranjeno 1.505 boraca.

KOMENTAR

Mjesto na Dugim njivama kod Modriče, gdje je bio IKM 1.KK, na kome je general Talić , 1.7.1992. godine, izdao zadatke starješinama Prnjavorske lake pješadiske brigade za realizaciju druge faze Koridora, za oslobađanje Odžaka i proboj prema r.Savi.

Mišinci 16.6.2019. godine

 

Na pravcu napada prema Ceru:

Komandno mjesto HVO, mjesni udred u Mišincima.

Cer 2019.godine

22.6.2019.

Sahranjen Nenad Đurić poginuli pripadnik VRS 27.maja 1995. godine

Danas je na mjesnom groblju u Kokorima, uz vojne počasti,  sahranjen Đurić Nenad, pripadnik 1.čete 2. pješadijskog bataljona, Lake prnjavorske pješadijske brigade, nestao u vrijeme velike neprijateljske ofanzive na Ozrenu, mjesto Podcijelovu u rejonu kote Hunke na pravcu Livada ,27.5.1995. godine, opština Zavidovići.

Od oca Milovana i majke Dese, kao četvrto najmlađe dijete, rođen 20.marta 1975. godine.

U VRS otišao je sa samo 17 godina i tri mjeseca.

Kao borac VRS u borbenim dejstvima na derventskom ratištu 20. avgusta 1992. godine poginuo mu je brat Pero, a brat Nebojša kao demobilisani borac od posljedica srčanog udara umro je 25. aprila 2011. godine.

Ostala je majka Desa i sestra Mira, heroji Republike Srpske.

Iz obraćanja u ime opštine Prnjavor i Boračke organizacije opštine Prnjavor.Nenad Đurić 20.3.1975.-27.5.1995.

Ostalo je još 31 nestali pripadnik VRS  sa područja opštine Prnjavor i 20 pripadnika prnjavorske lake pješadijske brigade,.

9.6.2019.

Otkrivena spomen obilježje za četiri borca u Donjim Vijačanima

TV K3

 

 

Spomen česna poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske u Mitovića groblju, Donji Vijačani

Cvijeće i vijence položili su porodice poginulih boraca i predstavnik opštine i boračke organizacije opštine Prnjavor.
Ovo je 39 spomen-obilježje poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske na području opštine Prnjavor.
26.5.2019.

26.5.2019.

I ove godine služen parastos za poginule borce Opštine Prnjavor

Na Spomen-kosturnici u Banjaluci na Novom groblju, 26.5.2019. godine u 11.30 časova , služen je parastos i položeni vijenci i zapaljenje svijeće u pomen  626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor.

 

Parastos je održan u sklopu obilježavanja  Dana opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor.

još 33 boraca pripadnika prnjavorske brigade se vode kao nestali.

Iz 2018. godine.

 

 

 

Vijence i cvijeće položili su:

 • delegacija Opštinske oranizacije porodica poginulih i nestalih boraca,
 • predstavnik opštine Prnjavor, načelnik odjeljenja boračko-invalidske zaštite,
 • predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida Prnjavor

Obilježavanje dana organizacije u 2018. godinihttp://lpbr-prnjavor.info/dani-rj-vrs/

15.5.2019.

Obilježena godišnjica zločina u „tuzlanskoj koloni“

NEOPISIVA MRŽNJA PREMA RANJENIM I POGINULIM U Bijeljini obeležena godišnjica zločina u „tuzlanskoj koloni“

U Bijeljini gde je služen parastos i položeni venci na spomen kosturnici u Pučilama.

U mučkom napadu pripadnika tzv. Patriotske lige i Zelenih beretki poginula 54 vojnika JNA, a da su njih 44 ranjena i to prilikom mirnog povlačenja iz kasarne „Huseinska buna“ 15.5.1992.

Sa područja opštine u ovom mučkom napadu jedan pripadnik na služenju vojnog roka u  JNA iz Gornjih Štrbaca je ranjen a drugi pripadnik JNA iz Potočana je nestao-zarobljen.

Напад на колону ЈНА у Тузли – пуцањ у мир у БиХ

12.5.2019.

Obilježena krsna slava Udruženja RVI opštine

RVI obilježili krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog

U Prnjavoru je obilježena Krsna slava Udruženja RVI opštine Svetog Vasilija Ostroškog, koja se slavi od 2013. godine.

Pored članova udruženja slavi su prisustvovali predstavnici boračke organizacije i organizacije porodica poginulih i nestalih boraca opštine , lokalnih i republičkih organa.

Slavski ručak održan je u novom restoranu „Leburić“ sa oko 120 prisutnih lica.

3.12.2018.

Prnjavor: Obilježen Međunarodni dan invalida (VIDEO)

Odbor ratnih vojnih invalida pri Boračkoj organizaciji opštine Prnjavor danas je svečanom sjednicom i polaganjem vijenaca na spomen-obilježje poginulim borcima u proteklom ratu u Spomen-hramu na Vučijaku obilježio 3. decembar – Međunarodni dan invalida.

Predsjednik ovog odbora Velibor Trivičević rekao je da je ovo jedan od dana kada ratni vojni invalidi sa područja opštine Prnjavor odaju počast onima koji su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske.

“Polaganjem vijenaca čuvamo sjećanje na naše poginule saborce, koje dok smo mi živi, sigurno neće izblijediti. Mi smo donekle imali sreće, iako ranjeni i sa oštećenjima – ostali smo živi”, izjavio je Trivičević.

Polaganju vijenaca na Vučijaku prisustvovala je i delegacija opštine Prnjavor.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš rekao je da podrška lokalne zajednice boračkim kategorijama, pa tako i ratnim vojnim invalidima, nikada neće izostati.

“U Prnjavoru su ratni vojni invalidi brojniji od civilnih, a mi sa naše strane nastojimo pomoći gdje god je to moguće” , istakao je Tomaš.

SRNA

Boračka organizacija proslavila Mitrovdan

I Boračka organizacija opštine Prnjavor proslavila je Mitrovdan,kojeg borci širom Republike Srpske obilježavaju  kao svoju krsnu slavu.Prnjavorski borci dali su nemjerljiv doprinos u stvaranju RS,učestovali su na većini ratišta tih ratnih godina a živote je izgubilo 626 boraca.

Ako je bilo sreće u nesreći,tih ratnih 90-tih,bar nije bilo ratnih dejstava na području prnjavorske opštine.To nije spriječilo preko 8 hiljada prnjavorčana,tadašnjih boraca da učestvuju na skoro svim ratištima.Popunjavali su čak 124 ratne jedinice.Najveći broj njih bio je mobilisan u Prnjavorskoj brigadi,zatim u 27.motorizovanoj brigadi  potom u jedinici “Vukovi sa Vučijaka”, te 16.motorizovanoj kao I  Prvoj I Drugoj oklopnoj brigade.

“Prnjavorski borci pronijeli su slavu opštine,tokom rata promijenili su čak 40 komandnih mjesta i odbranili svoju opštinu.Učestvovali su u proboju Koridora,oslobađanju Dervente i Broda,odbrani Doboj,Ozrena i Brčkog,Bratunca,Vučije planine,Novog Grada,u Kninskoj Krajini ,Zapadnoj Slavoniji…” objašnjava Vlado Živković,predsjednik BO Prnjavor .

Čestitke Boračkoj organizaciji opštine Prnjavor mnogobrojni su došli da uruče lično.

Brojni građani,prijatelji,predstavnici lokalne I zakonodavne vlasti…svi sa najiskrenijim željama da ova populacija stanovništva poživi još dugo,u još boljim životnim uslovima,I u zdravlju da slavi svoju krsnu slavu.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš ističe da je BO opštine Prnjavor ove godine napravila značajan iskorak ,prije svega u rješavanju pitanja prostorija BO koje su sad dugoročno rješeneali ono što je najznačajnije,kaže Tomaš,jeste da opštinska Boračka organizacija ulaže velike napore u ostvarivanju prava boraca.

“Boračka organizacija ima odličan odnos sa opštinom i takva saradnja nastaviće se i u narednom periodu a mi stojimo na raspolaganju za sve što i Boračkoj organizaciji i svakom pojedincu možemo pomoći”,kaže Tomaš

Pored Mitrovdana kojeg Boračka organizacija RS proslavlja kao Krsnu slavu, borci obilježavaju i 14.februar –kao Dan Borca I Boračke organizacije a  prnjavorčani još I  -24.mart kao najznačajniji datum novije ratne  istorije Prnjavora.Datum kada je u poslednjem ratu odbranjena teritorija naše opštine.

TV K3

Uručena posthumna odlikovanja porodicama poginulih boraca Vojske Republike Srpske

30.10.2018.

dodjela priznanja 105

Predsjednik Republike Srpske , povodom Vidovdana ,krsne slave Vojske Republike Srpske i povodom 15.septembra ,Dana poginulih i nestalih Republike Srpske,a na inicijativu Boračke organizacije Republike Srpske i Republičke organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske ,odlikovao je 174 poginula borca Vojske Republike Srpske, Medaljom zasluga  za narod.

U Centru za kulturu u Derventi  30.10.2018. godine uručeno 48 odlikovanja , porodicama posthumno odlikovanih boraca sa područja opštine Derventa ,Modriča , Prnjavor i Šamac. Odlikovanja su uručena za zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja i oslobođenje Republike Srpske.

Odlikovanja su članovima porodica poginulih boraca uručili  izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević i načelnik opštine Derventa Milorad Simić. Odlikovano je 10 boraca iz Dervente, 5  iz  Modriče,  30 iz Prnjavora i  3 iz Šamca.

„Mi se danas prisjećamo svijetlih primjera naših poginulih boraca koji su dali svoj život za pravdu i jednakost, jer naša sloboda je sloboda i jednakost svih koji žive ovdje. I ovim činom se kao institucija odužujemo i dajemo svoj doprinos ,a naša je to stalna i sveta obaveza da porodicama poginulih pomognemo koliko možemo pa i na ovaj način. Ovim činom se prisjećamo njihovih života  ugrađenih u temelje Republike Srpske ,jer je to bila volja i želja srpskog naroda za stvaranje RS“, rekao je Dragičević. On je istakao da se porodicama poginulih boraca ne možemo nikada odužiti ali da se stvaraju materijalne i sve druge pretpostavke da ispunimo sva prava i obaveze koje imamo prema tim porodicama.“Najviše smo uradili po pitanju rješavanja stambenih pitanja porodica poginulih boraca i pružanju jednokratnih pomoći  onim porodicama koje same pokušavaju da riješe svoje stambeno pitanje“, rekao je  Dragičević i dodao da će se ovaj proces nastaviti i u narednoj godini.

Načelnik opštine Milorad Simić se zahvalio predsjedniku republike Srpske što njeguje ovu tradiciju.

„Drago mi je da će brzo doći trenutak kada će svi koji su dali svoj život za ovu ljepotu, koju danas uživamo ,a koja se zove Republika Srpska, biti odlikovani. Porodicama je teško vratiti njihove najmilije ali ćemo im se odužiti na način da radimo i gradimo Republiku Srpsku, da poštujemo prava ovih porodica  ali da nikad ne zaboravimo da su oni, za ovo što danas imamo, dali ono najsvetije-svoj život. Porodicama šaljem riječi utjehe , znam da je to malo ali je iskreno i od srca“, rekao je načelnik Simić.

Borko Popović, otac poginulog Darka, je rekao da je njegov sin tek napunio 18 godina kada je poginuo  i da je bio srpski dobrovoljac.“Poginuo je na Debeloj obali , tristo metara od kućnog praga u napadu Riječke brigade ,a nama su rekli  da smo agresori. Ovo odlikovanje mi znači puno, mi smo izgubili članove svojih porodica, gubitak  je to koji se ne može nadoknaditi ničim ,a odlikovanje je jedna zahvalnica i sada ipak vidimo da neko vodi računa o tome i da nismo sami“, rekao je Popović  i zahvalio se predsjedniku Republike Srpske na dodijeljenom odlikovanju.

Sa područja opštine Prnjavor odlikovani  su:

IZGRAĐEN SPOMENIK POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE OTPOČIVALJKA-MRAČAJ

1.10.2018.

U crkvenom dvorištu u blizini osnovne škole u Otpočivaljci izgrađen je spomenik poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne Otpočivaljka-Mračaj, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Ugrađeno je 5  likova  poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Izgradnjom ovog spomenika završen je projekat izgradnje spomenika poginulim pripadnicima VRS u otadžbinskom ratu 1991-1995. godine u svim mjesnim zajednicama opštine Prnjavor. Ostaje otkrivanje i osvešćenje spomenika u narednomn periodu.

Na zidu stare osnovne škole u Otpočivaljci nalazi se spomen ploča palim borcima NOR-a sa Narodnim herojom Stankom Vukašinovićem. Osnovnu školu pohađa samo četri učenika.

Vojna pošta Jedinica poginuli borci VRS iz MZ otpočivaljka
7127 Derventa 27. mtbr 1.Korpus VRS MAGLIĆ (Ćetoje) MILENKO iz Otpočivaljka, rođ. 1938. vojnik 1.čete, 3.bataljona, poginuo 16.8.1992, Markovac, Derventa. stupio u jedinicu 30.6.1992.godine. Sahranjen u opštini.Otpočivaljka.
7001/45 Prnjavor Prnjavorska laka brigada 1.KK POPOVIĆ (Dragoljub) NEĐELJKO iz Otpočivaljka, rođ. 1951. vojnik 1.čete, 2.bataljona,, poginuo 29.8.1992, Bosanski Lužani, Derventa. stupio u jedinicu 8.8.1992.godine. Preminuo u bolnici. Sahranjen u opštini.Otpočivaljka.
7001/45 Prnjavor Prnjavorska laka brigada KEREZOVIĆ (Miloš) PERO iz Prnjavor, rođ. 1956. Stariji vodnik komandir intendantskog voda, poginuo 5.9.1993, Ulice, Brčko. stupio u jedinicu 31.8.1993.godine. Sahranjen u opštini.Gradsko groblje.
7001/45 Prnjavor Prnjavorska laka brigada Garić (Milivoje) Nevenko iz Otpočivaljka, rođ. 1954. vojnik 1.čete, 1.bataljona, poginuo 10.11.1993, Magareća Draga, Benkovac. stupio u jedinicu 16.7.1993.godine. Sahranjen u opštini.Otpočivaljka.
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada KRAJIŠNIK (Milorad) Stanimir iz Otpočivaljka, rođ. 1952. vojnik 3.čete, 3.bataljona, poginuo 21.7.1995, Podsijelovo, Zavidovići. stupio u jedinicu 13.6.1995.godine. Sahranjen u opštini.Otpšočivaljka.

25.7.2011.

Glamoč: Obilježen dan ekshumacije iz masovne grobnice „Kamen“

U Glamoču je  služen parastos, prislužene svijeće i položeno cvijeće na spomen-ploču na lokaciji masovne grobnice „Kamen“, iz koje su u julu 1996. godine ekshumirani posmrtni ostaci 108 srpskih boraca i civila.
Obilježavanju ovog događaja prisustvovala je i delegacije opštine- načelnik OBIZ i predstavnici Opštinske oragnizacije porodica poginulih i nestalih boraca i Udruženje RVI opštine.

3.5.2011.

OBILjEŽAVANjE 19 GODINA „DOBROVOLjAČKE“

U Sarajevu se danas obilježava 19 godina od stradanja pripadnika ЈNA u Dobrovoljačkoj ulici, još neprocesuiranog zločina koji su 2. i 3. maja 1992. godine počinili pripadnici tzv. Armije RBiH, Teritorijalne odbrane RBiH i muslimanskih paravojnih jedinica.
Obilježavanju ovog događaja prisustvovala je i delegacije opštine- načelnik OBIZ i predstavnici Opštinske oragnizacije porodica poginulih i nestalih boraca i Udruženje RVI opštine.

11.10.2019.

27.3.2003.

KOMANDANTSKO DRUŽENJE SA STARJEŠINAMA KOMANDE 1.KORPUSA VRS

U Prnjavoru 27.3.2003. godine organizovano je druženje starješina komande 1. korpusa VRS iz Banja Luke.

Prijemu kod načelnika opštine prisustvovali su pored starješina 1KVRS i predsjednik Boračke organizacije opštine Prnjavor g. Nedeljko Suvajac i načelnik OBIZ Tomić Srđan.

Protokolom je predviđeno:

 • polaganje vijenaca u Spomen crkvi na Vučijaku Kremna,
 • polaganje cvijeća na grob Veljka Milankovića, prvog komandanta RJ „Vukovi sa Vučijaka“
 • posjeta crkve Brvnare iz 1843. godine u Palačkovcima,
 • ručak u restoranu „Ljubić“