Stradanje pripadnika Ratne jedinice „Vukovi sa Vučijaka“

Pregled povređenih  po kategorijama povreda i oboljenja prema vojnoj pošti[1]

Dogadjaj svega % 3164 Derventa 8840 Banja Luka T-22206 Prnjavor
poginuo 4 14,81% 2 1 1
povreda 1 3,70% 1
rana 22 81,48% 8 4 10
27 100,00% 11 5 11

23 povrijđena i 4 poginula boraca do 20.5.1992. godine

Prema kategoriji povređivanja
Dogadjaj Kategorija Svega %
rana 10 3,03%
rana 2 0,61%
rana Glava i vrat 2 0,61%
rana Grudni koš 2 0,61%
rana Ekstremiteti 5 1,52%
povreda Ekstremiteti 1 0,30%
 22 6,67%

sa malim procentima upućenih u ratnu bolnicu i na dalja liječenje.

Prema obliku dejstva

Dogadjaj Dejstvo Svega %
rana 10 3,03%
rana 1 0,30%
rana MES-a 7 2,12%
rana streljačko 3 0,91%
povreda MES-a 1 0,30%
 21 6,67%
Prema mjestu povređivanja i VP

 

Dogadjaj Mjesto svega % 3164 Derventa T-22206 Prnjavor TO Okučani
povreda Koraće 1 4,55% 1
rana Bijelo brdo 4 18,18% 2 2
rana Čajir 1 4,55% 1
rana Cer 2 9,09% 2
rana Derventa 4 18,18% 2 2
rana Doboj 1 4,55% 1
rana Jakeš 1 4,55% 1
rana Košutarica 1 4,55% 1
rana Markovac 2 9,09% 1 1
rana Mašićka Šagovina 1 4,55% 1
rana Mlaka 1 4,55% 1
rana Pavlovo Brdo 1 4,55% 1
rana Pjevalovac 1 4,55% 1
rana Simića Brdo 1 4,55% 1
22 100,00%

[1] Pregled povređenih je prema kategoriji prikazano u Novom glasniku Vj, broj 1/94 strana 102