Prnjavorska lpbr u brojkama

Brojno stanje po organizaciji i formaciji TO – BRIGADA 

Amblem brigade na prvom postrojavanju radi davanja zakletve, oktobar 1992. godine

kako je nazvan ovaj sajt, učinjen je pokušaj da se objasni nastanak i razvoj [1]  Vojske Republike Srpske, da se prikaže brojno stanje ratnih jedinica teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, a kasnije  Prnjavorske lake pješadijske brigade i drugih matičnih jedinica koji su se popunjavali sa pripadnicima vojske sa teritorije opštine.

Biće prikazan kratki ratni put ratnih jedinica Vojske Republike Srpske u odbrani slobode, teritorije i stvaranju Republike Srpske, gdje su se borili i ginuli ratnici sa ovog područja.

Jezgro Vojske Republike Srpske sa područja opštine sačinjavala je Prnjavorska laka pješadijska brigada

[1] Istraživanja brojnog stanja pojedinih ratnih jedinica prikupljanjem podataka, grupisanju i prikazivanju tabelama i grafikonima, i na kraju utvrditi statističke pokazatelje brojnog stanja.

Ratni put prnjavorske brigade prikazan je u rukopisu Borbeni put Prve prnjavorske lake pješadijske brigade 1991-1995. iz 1997. godine. Pri obradi borbenih dejstava učinjen je osvrt na borbe i bitke većeg značaja u kojima su učestvovali pripadnici VRS sa područja opštine, zavisno od raspoloživih i prikupljenih podataka iz štambe i litelature