3.lpb-komandir 3.sv 1995

vod Milanko Mitrić

komandir 3. voda 3.čete 3.lpb. zarobljen u borbenim dejstvima 21.7.1995. razmijenjen kao poginuli borac 3.10.1996.