Mobilizacijski plan TO

Pregled ratne oragnizacije TO i popuna ličnim i zajedničkim MS- MOB 8

mobuilizacija

Planiranje mobilizacije ratnih jedinica TO opštine činilo jednu od osnovnih funkcija rukovođenja i komandovanja mobilizacijom i sam tok izvršenja mobilizacije RJ TO , rasčlanjuju na ratne zadatke, snage i sredstva za izvršenje tih zadataka, po mjestu i vemenu izvršenja. Od 1973. godine do danas, planiranje i izvršenje mobilizcije RJ obavlja prema [1].Pravilu, Uputstvo o sprovođenju odredbama PRAMOS_a, naredbi i dr. U radu se daje mogući prikaz modela za izrade plana mobilizacije na nov način, primenom računarske tehnike čime se obezbeđuje izrada plana u skladu sa situacijom u realnom vremenu.

1) Dokumenta planiranja Mob-1-I-sto

 • Mobilizacijska procjena obuhvata analizu prema t.137. Pravila;
 • zapovjest za mob OpSTOsep1991
 • plan PoOb mobRJ8450
 • Šema organizacijsko-formacijske strukture niže i osnovne jedinice, t.148. pravila,mob8-štabTO

  Šema OpŠTO

  Šema Odreda TO tipa I četnog sastava sa dvije teritorijalne i prateće čete.

 • Izvod iz ratne formacije (obrazac Mob-8)

  služi za davanje pregleda lične formacije osnovne jedinice po dužnostima i pripadanja ličnih i zajedničkih materijalnih sredstava pojedinica i jedinica [2]. Na osnovu izvoda iz ratne formacije starješina osnovne jedinice, ili komandiri vodova , dijele i zadužuju materijalna sredstva tokom izvršenja mobilizacije

Naziv                                    Opis naziva                        Osnovna jedinica      Formacija    Sleduje      Ima         -/+
  01 Ratna organizacija OpŠTO
       Komanda štaba TO            22 oficira, 1 pof i 1 voj                OpŠTO               24             24           24         0
  02 Ratna organizacija zšč TO
       Komanda stana                 1 pof sv                                     Zaštitno-štabna četa              15             15           15  0
       Komanda zšč                    2 of                                              Zaštitno-štabna četa               2               2             2  0
       teleprinterista-šifrer          2 podof                                      Zaštitno-štabna četa               2               2             2  0
       Vod veze                         1 podof                                        Zaštitno-štabna četa              20             20           20  0
       Zaštitni vod                     1 of                                              Zaštitno-štabna četa              17             17           17  0
                                                                                                                                                         56             56           56  0
  03 Ratna organizacija OdTO
       1. pješadijska četa            3 of, 7 pof i 83 voj                    Odred TO                            93             93         128   -35
       2. pješadijska četa            3 of, 7 pof i 83 voj                       Odred TO                         93             93         113   -20
       Izviđačko odjeljenje          1 vodnik ko                                   Odred TO                          10             10           10  0
       Komanda odreda TO         6 of,4 pof i 2 voj                             Odred TO                      13             13           13  0
       Kurirsko odjeljenje            1 desetar ko                                  Odred TO                            7               7             7  0
       Odjeljenje veze                1 vodnik ko                                   Odred TO                              9               9             9  0
       Pionirsko odjeljenje          1 vodnik ko                                   Odred TO                              9               9             9  0
       Pozadinski vod                 of 1, 4 pod i 31 voj                          Odred TO                            36             36           36  0
       Prateća četa                    4 of, 3 pod, 66 voj                           Odred TO                            73             73           73  0
                                                                                                                                              343           343         398  -55
  04 Ratna organizacija pdv
       Komanda idv                       2 of                                     Protivdiverzantski vod             2               2             2  0
       Odjeljenje RB pdv             1 podofcir; 3 rb                   Protivdiverzantski vod             9               9             7  2
       Protivdiverzantsko odjeljenje4 pod                           Protivdiverzantski vod           24             26           26 -2
                                                                                                                                                 35             37           35  0
  06 Ratna organizacija PBTO
       Intendantski vod              1 pod                                           PoBTO                                15             15           15  0
       Komanda pbto                 2 of                                              PoBTO                                  2               2             2  0
       Pozadinsko odjeljenje pbto 1 vod                                          PoBTO                              7               7             6  1
       Sanitetski vod                  1 pod                                           PoBTO                                12             12           12  0
       Tehnički vod                    1 pod                                           PoBTO                                15             15           15  0
                                                                                                                                                     51             51           50  1
  07 Ratna organizacija NČTO
       Komanda nastavne čete TO 2 of                                        Nastavna četa TO                   2               2             1  1
                                                                                                                                                           2               2             1  1
  08 Ratna organizacija RjŠTO Prnjavor
       Komanda RjŠTO Prnjavor   12 of 14 pod i 172 vojnika             RjŠTO Prnjavor           5               5             5     0
       Odjeljenje RRB u RjŠTO      ima 10 rb                                      RjŠTO Prnjavor                45             45           22 23
       Samostalna četa i vod TO   2pč 24, 3 k-diri sv-                          RjŠTO Prnjavor           34             34           26  8
       Streljačko odjeljenje pč                                                        RjŠTO Prnjavor               176           176         780   -604
                                                                                                                                                260           260         833  -573
  09 Ratna organizacija RJŠTO Potočani
       Komanda RjŠTO Potočani   12 of 14 pod i 172 vojnika      RjŠTO Potočani                 5               5           18   -13
       Odjeljenje RRB u RjŠTO      po ima 8 rb                                   RjŠTO Potočani               50             50           18 32
       Samostalna četa i vod TO   1pč 14, 4 k-diri sv- 8                        RjŠTO Potočani           36             36           18 18
       Streljačko odjeljenje pč                                                        RjŠTO Potočani            192           192         252   -60
                                                                                                                                                 283           283         306  -23
  10 Ratna organizacija RjŠTO Šibovska
       Komanda RjŠTO Šibovska   12 of 14 pod i 172 vojn      RjŠTO Šibovska                      5               5           18   -13
       Odjeljenje RRB u RjŠTO      ima 4 rb                                        RjŠTO Šibovska              45             45           18 27
       Samostalna četa i vod TO   1pč 14, 3 k-diri sv- 6                        RjŠTO Šibovska           34             34           16 18
       Streljačko odjeljenje pč                                                        RjŠTO Šibovska                   176           176         174  2
                                                                                                                                            260           260        226           34
  11 Ratna organizacija RjŠTO Donji Vijačani
       Komanda RjŠTO Donji   12 of 14 pod i 172 vojnika     RjŠTO Donji Vijačani                5               5             4  1
       Vijačani
       Odjeljenje RRB u RjŠTO      nema                                           RjŠTO Donji Vijačani         55             55             0 55
       Samostalna četa i vod TO   1pč 10, 5 k-diri sv- 10                      RjŠTO Donji Vijačani   38             38           20 18
       Streljačko odjeljenje pč                                                        RjŠTO Donji Vijačani   308           308         182       126
                                                                                                                                                        406     406     206    200
  111  Pješadijsko naoružanje-lično       
       Automat                    M56 ili drugi 7,62mm                      Odred TO                              0             39           39   -39
       Automat                    M56 ili drugi 7,62mm                      Protivdiverzantski vod             6               6             6  0
       Automat                   M56 ili drugi 7,62mm                      RjŠTO Prnjavor                       0             36           36   -36
       Pištolj                     7,62mmM57 i TT,poluautomatski       Zaštitno-štabna četa               2               2             2  0
       Pištolj                        7,62mmM57 i TT,poluautomatski       Odred TO                              7               7             7  0
       Pištolj                        7,62mmM57 i TT,poluautomatski       Odred TO                              2               2             2  0
       Pištolj                        7,62mmM57 i TT,poluautomatski       Odred TO                            12             12           12  0
       Pištolj                          7,62mmM57 i TT,poluautomatski       Odred TO                              3               3             3  0
       Pištolj                   7,62mmM57 i TT, poluautomatski      Protivdiverzantski vod             3               3             6 -3
       Pištolj                     7,62mmM57 i TT, poluautomatski      PoBTO                                  2               2             2  0
       Pištolj                      7,65mmM70 (j) ,poluautomatski        OpŠTO                                  0               3           20   -20
       Puška                      7,62mmM70, automatska                 Odred TO                           307               0         307  0
       Puška               7,62mmM70, automatska                 RjŠTO Donji Vijačani            215               0             0       215
       Puška                    automatska 7,62mmM70                 OpŠTO                                15             15           20 -5
       Puška                        automatska 7,62mmM70                 Zaštitno-štabna četa              52             11           11 41
       Puška                      automatska 7,62mmM70                 Protivdiverzantski vod           33             20           20 13
       Puška                        automatska 7,62mmM70                 PoBTO                                48               7             7 41
       Puška                 automatska 7,62mmM70                 RjŠTO Prnjavor                   368             30           30       338
       Puška                        M76, poluautomatska, snajperska     Odred TO                              4               4             1  3
       Puška                     M76, poluautomatska, snajperska     Protivdiverzantski vod             4               4             4  0
       Puška                         obična M48 7,9mm                         Zaštitno-štabna četa               0               4             4 -4
       Puška                    obična M48 7,9mm                         Odred TO                              0             25         285   -285
       Puška                           obična M48 7,9mm                         PoBTO                                  0               1             1 -1
       Puška                      obična M48 7,9mm                         RjŠTO Prnjavor                       0           282         282   -282
       Puška                             obična M48 7,9mm                         RjŠTO Potočani                   206           206         206  0
       Puška                       obična M48 7,9mm                         RjŠTO Šibovska                      0           204         204   -204
       Puška                    obična M48 7,9mm                         RjŠTO Donji Vijačani                0           215         215   -215
       Puška                        poluatomatska M59/66                   OpŠTO                                  1               1             1  0
       Puška                       poluatomatska M59/66                   Zaštitno-štabna četa               0             37           37   -37
       Puška                        poluatomatska M59/66                   Odred TO                              0             57         102   -102
       Puška                      poluatomatska M59/66                   Protivdiverzantski vod             0             13           13   -13
       Puška                             poluatomatska M59/66                   PoBTO                                  0               1             1 -1
       Puška                        poluatomatska M59/66                   RjŠTO Prnjavor                       0             20           20   -20
       Puška                    poluatomatska M59/66                   RjŠTO Potočani                     30             30           30  0
       Puška                         poluautomatska, snajperska             Odred TO                              6               6             6  0
       Puškomitraljez            M53 7,9mm                                   RjŠTO Prnjavor                       0             10           10   -10
       Puškomitraljez             M53 7,9mm                                   RjŠTO Potočani                     10             10           10  0
       Puškomitraljez        M53 7,9mm                                   RjŠTO Donji Vijačani                    0               6        6       -6
       Puškomitraljez             M72 7,62mm                                 Zaštitno-štabna četa               1               1             1  0
       Puškomitraljez               M72 7,62mm                                 Odred TO                                 20            1       22   -2
       Puškomitraljez               M72 7,62mm                                 Odred TO                                  21       21           21  0
       Puškomitraljez             M72 7,62mm                                 Protivdiverzantski vod             3               3             3  0
       Puškomitraljez             M72 7,62mm                                 PoBTO                                  1               1             1  0
       Puškomitraljez              M72 7,62mm                                 RjŠTO Prnjavor                     20               1             1 19
       Puškomitraljez                 M72 7,62mm                                 RjŠTO Potočani                      4               4             4  0
       Puškomitraljez              M72 7,62mm                                 RjŠTO Šibovska                     12               6             6  6
       Puškomitraljez               M72 7,62mm                                 RjŠTO Donji Vijačani                6               0             0  6
       Puškomitraljez              Zbrojevka“                                    RjŠTO Prnjavor                       0               9             9 -9
                                                                                                                                                  1424      1381       2036  -612
  1111 Streljačka municija
       Metak 7,62mm                 automat M56                                Odred TO                    11700    5850 1140    10560
       Metak 7,62mm                 automat M56                                Protivdiverzantski vod  1800           900        1800  0
       Metak 7,62mm                 automat M56                                RjŠTO Prnjavor           10800          5400      10800  0
       Metak 7,62mm                 PM                                              Zaštitno-štabna četa      300           600         600   -300
       Metak 7,62mm                 PM                                              Odred TO               6300        12600      25200   -18900
       Metak 7,62mm                 PM                                              Protivdiverzantski vod 900        1800        3600   -2700
       Metak 7,62mm                 PM                                              PoBTO                            300           600        1200   -900
       Metak 7,62mm                 PM                                              RjŠTO Prnjavor               300             60        1200   -900
       Metak 7,62mm                 PM                                              RjŠTO Potočani            1200          2400        4800   -3600
       Metak 7,62mm                 za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka   OpŠTO            4500      4500      500       4000
       Metak 7,62mm                 za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka   Zaštitno-štabna četa  3300    3300    3300  0
       Metak 7,62mm                 za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka   Protivdiverzantski vod 6000    6000   6000  0
       Metak 7,62mm                 za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka   PoBTO                  2100          2100        2100  0
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          OpŠTO                                60             60           60  0
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          Zaštitno-štabna četa  1110          1110        1200   -90
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          Odred TO                1710          1710      11700   -9990
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          Protivdiverzantski vod   780      780        2600   -1820
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          PoBTO                                60           60         300   -240
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          RjŠTO Prnjavor                 600    600        4000   -3400
       Metak 7,62mm                 za PAP                                          RjŠTO Potočani                900     900        4500   -3600
       Metak 7,62mm                 za pištolj, obično zrno  2 b/k-32        OpŠTO                         288           288         288  0
       Metak 7,62mm                 za pištolj, obično zrno  2 b/k-32        Zaštitno-štabna četa    64           64           64  0
       Metak 7,62mm                 za pištolj, obično zrno  2 b/k-32        Odred TO                    768           768         768  0
       Metak 7,62mm                 za pištolj, obično zrno  2 b/k-32        Protivdiverzantski vod 96             96           96  0
       Metak 7,62mm                 za pištolj, obično zrno  2 b/k-32        PoBTO                           64             64           64  0
       Metak 7,9mm                  obična M48 7,9mm                         Odred TO         13050        10875      21750   -8700
       Metak 7,9mm                  obična M48 7,9mm                         PoBTO                           30             75         150   -120
       Metak 7,9mm                  obična M48 7,9mm                         RjŠTO Prnjavor      6120     5300      42300  -36180
       Metak 7,9mm                  obična M48 7,9mm                         RjŠTO Potočani      6180    15450    30900   -24720
       Metak 7,9mm                  obična M48 7,9mm                         RjŠTO Šibovska       6120   15300    30600   -24480
       Metak 7,9mm                  obična M48 7,9mm                         RjŠTO Donji Vijačani 6450  16125  32250   -25800
       Metak 7,9mm                  PM                                              RjŠTO Prnjavor                 120       120        1200   -1080
       Metak 7,9mm                  PM                                              RjŠTO Potočani               120           120     1200   -1080
       Metak 7,9mm                  PM                                              RjŠTO Šibovska                120      120      14400   -14280
       Metak 7,9mm                  PM                                              RjŠTO Donji Vijačani       120        120        7200   -7080
       Metak 7,9mm                  PM“Zbrojevka“                               RjŠTO Prnjavor        2700      5400      10800   -8100
       Metak 7,9mm                  Snp                                              Odred TO                       180           180         900   -720
                                                                                                                                  97310     131795   281530  -184220
  1112 Protivoklopna municija
       Mina BsT                         75mm                                          Odred TO                            32             40           32  0
       Mina BsT                         82mm                                          Odred TO                            32             40           32  0
       Mina za RB                      M57                                             Odred TO                            16             16         192   -176
       Mina za RB                      M57                                             RjŠTO Prnjavor                     16             16         800   -784
       Mina za RB                      M57                                             RjŠTO Potočani                     16             16           64   -48
       Mina za RB                      M57                                             RjŠTO Šibovska                     32             32           32  0
                                                                                                                                             144           160       1152  -1008
  1114 Minobacačka municija
       Mina za MB                     MB 82mm                                     Odred TO                        60             60         720   -660
  113  Bombe i fišeklije
       Bomba                            Ručne, odbrambene                       OpŠTO                                  4               4             4  0
  113 Bombe i fišeklije
       Bomba                            ručna protivoklopna                        Odred TO                              0             30             1 -1
       Fišeklija                           univerzalna jednodje                      OpŠTO                      643           643             4       639
                                                                                                                                                     643           673      5       638
  114  Pješadijsko naoružanje-zajedničko
       BsT                                 82mm                                          Odred TO                              2               2             4 -2
       MB                                 60mmM57                                    Odred TO                              2               2             2  0
       MB                                 82mmM-69 i M-69A                       Odred TO                              6               6             6  0
       Mitraljez                         7,9mmM53                                   Odred TO                            33             33           20 13
       Mitraljez                         M84                                             Odred TO                            12               1             1 11
       RB                                  M57                                             Odred TO                              0             24           24   -24
       RB                                  M57                                             Protivdiverzantski vod             0               3             3 -3
       RB                                  M57                                             RjŠTO Prnjavor                       0             10           10   -10
       RB                                  M57                                             RjŠTO Potočani                      0               8             8 -8
       RB                                  M57                                             RjŠTO Šibovska                      0               4             4 -4
       RB                                  M57                                             RjŠTO Donji Vijačani                1               1             1  0
       RRB                                osa 90mm M79                              Zaštitno-štabna četa               1               1             0  1
       RRB                                osa 90mm M79                              Odred TO                            24               1             4 20
       RRB                                osa 90mm M79                              Protivdiverzantski vod             4               1             0  4
       RRB                                osa 90mm M79                              RjŠTO Prnjavor                     45               0             0 45
       RRB                                osa 90mm M79                              RjŠTO Potočani                     50               0             0 50
       RRB                                osa 90mm M79                              RjŠTO Šibovska                     45               0             0 45
       RRB                                osa 90mm M79                              RjŠTO Donji Vijačani              55               0             0 55
       RRB                                zolja 64mm M80                            Odred TO                            30             30           48   -18
                                                                                                                                                       310     127      135     175
  117  Instrumenti zajednički
       Busola                            lakog tipa                                      Odred TO                              1               1             1  0
  118  Automobili teretni
       Automobil                       putničko-terensko do 8 sjedišta         Odred TO                       1               1             1  0
       Automobil                       putničko-terensko do 8 sjedišta         Protivdiverzantski vod   4               4             4  0
       Automobil                       teretni do 5t                                  OpŠTO                                  1               7             1  0
       Automobil                       teretni do 5t                                  Odred TO                              1               7             1  0
                                                                                                                                                          7             19             7  0
  120  Specijalna vozila
       Automobil                       specijalni, sanitet                            Odred TO                              4               4             1  3
  122  Autoprikolice
       Sanitetska kolica               priključna vozila                             Odred TO                              1                             2 -1
  123 Bicikli i motocikli
       Motocikli                         bez prikolice                                  Odred TO                              2               2             2  0
  127  Kompleti specijalnog alata
       Alat                                KT spec. Alat za TOD                       Odred TO                              1               1             1  0
       Alat                                specijalni za LR pje                          Odred TO                              1               1             4 -3
                                                                                                                                                         2               2             5 -3
  128  Inžinjerijska sredstva opšte namjene
       Ašov                               sklapajući u navlaci                         Odred TO                  532           532             4       528
       Sekira                             inžinjerijski                                    Odred TO                       28             10           24         4
                                                                                                                                              560           542         28       532
  129  Pionirska sredstva
       Indikator                         električnih prepreka                       Odred TO                              5               5             6 -1
       Komplet                          za miniranje i razmi                         Protivdiverzantski vod       1               1             1  0
                                                                                                                                                           6               6             7 -1
136  Stoka i pribor
       Jahaći pribor                    sedlo                                            OpŠTO                                  1               3             1  0
       Jahaći pribor                    sedlo                                            Odred TO                              2               1             2  0
       Konj                               jahaći                                           Odred TO                                  2               2             2  0
       Konj                               tovarni teški                                  Odred TO                              8               4             8  0
       Konj                               tovarni teški                                  Odred TO                              4               4           16   -12
       Konj                               tovarni teški                                  Odred TO                              7               7             8 -1
       Konj                               vučni srednji                                  Odred TO                              4               4             8 -4
       Konj                               vučni srednji                                  Odred TO                              8               8             7  1
       Konj                               vučni srednji                                  Odred TO                              4               4             8 -4
       Konj                               vučni srednji                                  Odred TO                              1               1             1  0
       Samar                             tovarni teški                                  Odred TO                              4               4             8 -4
       Samar                             tovarni teški                                  Odred TO                              4               4             8 -4
       Samar                             tovarni teški                                  Odred TO                              4               4             8 -4
       Samar                             tovarni teški                                  Odred TO                              1               2             1  0
       Zaprežna kola                  dvokolica                                      Odred TO                              8               8             7  1
       Zaprežna kola                  dvokolica                                      Odred TO                              4               4             8 -4
       Zaprežna kola                  dvokolica                                      Odred TO                              4               4             8 -4
                                                                                                                                                   70             68         109  -39
  171  Sredstva lične zaštite
       Ogrtač zaštitni                  ABHO                                           OpŠTO                                24             24           24  0
       Zaštitna maska                 za ljude                                        OpŠTO                                24             24           24  0
                                                                                                                                                     48             48           48  0
  172  Sredstva za RHDD
       Dektektor radiološki          DR-3                                            OpŠTO                                  1               1             1  0
       Dozimetar lični                 LD                                               OpŠTO                                23             23           24 -1
                                                                                                                                                     24             24           25 -1
  201  Obroci ljudske i stočne hrane
       Obrok                             konzervirani za KoV                        OpŠTO                                23             23           23  0
       Obrok                             tekući br 1                                    OpŠTO                                   23             23           24 -1
                                                                                                                                                    46             46           47 -1
  202  Kuhinje i kuhinjska oprema
       Pribor za jelo                   M-69                                            OpŠTO                                23             23           24 -1
  205  Hidrotehnička sredstva
       Sud za vodu od 20 lit                                                            OpŠTO                                  1               1             1  0
  206  Odjeća, obuća i lič oprema za starješine
       Odjeća                            za starješine KoV                            OpŠTO                                23             23           23  0
  207  Odjeća, obuća i lič oprema za vojnike
       Odjeća                            za vojnike KoV                               OpŠTO                                  2               2             1  1
  208  Spec-zašt-i radna lična sredstva
       Mantil sanitetska              SMB                                             OpŠTO                                  2               2             0  2
  210  Logorska i posteljna oprema
       Ćebe vojničko                                                                     OpŠTO                                  1               1             3 -2
       Vreće za spavanje             ili krevet poljski tip JNA                    OpŠTO                       23             23           22  1
                                                                                                                                                    24             24           25 -1
  214  Pribor kancelarijski
       Kancelarija ratna               k-de bat.-brig                                 OpŠTO                           1               1             1  0
       Kaseta ručna                                                                           OpŠTO                                  2               2             1  1
       Mašina pisaća                  portab sa kutijom                           OpŠTO                              1               1             1  0
                                                                                                                                                      4               4             3  1
  312 Lična sredstva sanitetskih organa
       Komplet                          Snk-4 za rad ljekara                         OpŠTO                                  1               1             0  1

2) Dokumenta realizacije

a) zapovjest za mob OpSTOsep1991 – sadrži:

• Aktivnosti neprijatelja;
• izvršenje mob štaba;
• izvršenje mob susjednih jedinica;
• borbeno osiguranje mob zborišta;
• dotur MS i opreme iz skladišta RMR;
• organizacija ishrane, SnOb, snabdijevanje vodom i PPZ;
• formiranje vojnog kolektiva;
• komandno mjesto štaba;
• smotra štaba;
• tablica signala;.

b) Mobilizacijski plan svake ratne jedinice.
c) Formacijska knjiga starješina.

Literatura
[1] Pravilo o mobilizaciji oružanih snaga SFRJ, Vojna štamparija, Beograd, 1973.                            [2] Izvod iz ratne fomacije broj T-411.010 / lična i materijalna /OpŠTO – I varijanta.

ZAKLJUČAK. Mobilizacijski plan ratnih jedinica TO opštine bio je izrađen kvalitetno i funkcionalno prema važelim pravilima. Brojno stanje jedinica TO prema knjigama formacije iznosilo 511, a popuna sa 564 ili 110% pripadnika manevarskih jedinica TO . Plan prostrornih jedinica rejonskih štabova TO po mjesnim zajednica iznosio je 1209 pripadnika, a popuna je izvršena sa 1571 ili 130%. Ukupne snage TO opštine u mobilizaciji iznosile su 1720 pripadnika, popuna izvršena sa 2135 ili 124%