Prnjavor

I sada djeca  rastu slobodno u RS.

septembar 2018. Prnjavor, trg srpskih boraca. Djeca iz vrtića „Naša radost“. Foto sa stranice opštine Prnjavor.