TO

Brojno stanje jedinica TO opštine

brojno stanje  ratnih jedinica teritorijalne odbrane opštine i na derventsko-brodskom dijelu ratišta RS

 1. Broj boraca u ratnim jedinicama TO

U 1991. i 1992.  godini , istraživanjem je utvrđena popuna od 3115 boraca u ratne jedinice  TO opštine Prnjavor do preformacije u maju 1992., što čine 99,76%,  pripadnika muškog pola, što je razumljivo, jer su oni nosioci borbenih dejstava, a samo 0,24% odnosi se na ženski pol koji je raspoređen u sanitetski dio jedinice . I u 1992. situacija je ista.

Prosječno brojno stanje RJTO 3115 pripadnika, poginulo je 5 borca.

jedinica svega % VOJ pof of
2.OdTO 1212 3,99% 1047 132 33
3.OdTO 254 0,84% 213 31 10
hab122 99 0,33% 82 11 6
lpav 110 0,36% 97 11 2
mb120 28 0,09% 25 3
OpŠTO 33 0,11% 4 29
PbTO 70 0,23% 55 11 4
pdv 72 0,24% 61 9 2
pionv 15 0,05% 15
pov 35 0,12% 34 1
RjŠTO 37 0,12% 5 26 6
rjVV 171 0,56% 151 15 5
tomz 850 2,80% 735 87 28
vT-12 37 0,12% 30 6 1
zšč 92 0,30% 74 12 6
3115 10,26% 2624 359 132

 Prema polu

Pol Svega % Prosek StDev Var Min Mak %M15-64 %S
muški 3103 107,97% 33,07 9,90 98,04 0 65 18,32% 6,59%
ženski 12 0,42% 28,00 8,20 67,27 18 51 0,07% 0,03%
ukupno 3115 108,39% 31 9,05 82,66 9 58 18,39%

U TO je mobilisano 3115 lice, sa prosjekom starosti od 31 godina, standardna devijacija odstupanja od prosjeka starosti  9 godina, dok je varijansa svih vrijednosti prosjeka starost 82 godina, najmlađi pripadnike sa 18 a najstariji pripadnik jedinice ima 65 godina. Učešće brojnog stanja odreda je  6,62% u odnosu na popis  stanovništva opštine u 1991. godini.

U odnosu na broj vojnih obveznika i broj raspoređenih u RJ JA I TO na početku i kraju rata stanje je:

Pol Svega % %v/o 1991 %Rvo 1991 %St.1991 %vo1995 %Rvo 1995 %St 1995
muški 3103 107,97% 23,08% 111,86% 6,59% 26,55% 70,81% 6,75%
ženski 12 0,42% 0,09% 0,43% 0,03% 0,10% 0,27% 0,03%
ukupno 3115 108,39% 23,17% 112,29% 6,62% 26,65% 71,09% 6,77%

Učešće brojnog stanja TO u 1991. godini odnosu na broj u evidenciji od 23% i raspoređenih v/o u RJ 112% i 6,62% u odnosu na popis  stanovništva opštine u 1991. godini.

Učešće brojnog stanja TO u 1995. godini odnosu na broj u evidenciji od 26,65% i raspoređenih v/o u RJ VRS 71% i 6,77% u odnosu na procjenjeni broj 45995 stanovnika opštine u 1995. godini.

Struktura prema polu i starosti

U jedinice TO  je  mobilisano ,  najviše od 20 do 29 godina starosti   41,67%, što  čini 18,39% ukupnog muškog radnog stanovništva opštine od 15 do 64 godine,

Starost ukupno % muški ženski
15-19 godina 77 2,47% 76 1
20 do 29 godina 1298 41,67% 1289 9
30 do 39 godina 941 30,21% 940 1
40 do 49 godina 561 18,01% 561
50 do 59 godina 219 7,03% 218 1
preko 60 godina 19 0,61% 19
3115 100,00% 3103 12
Najviše ima starosne grupa 20-29 godina života oko 42%, a zatim piramida opada.
Grafikon pripadnika jedinice prema polu i starosti

pol-to

2. Broj boraca prema kategoriji raspoređenog ljudstva

Grupa Svega % Prosjek Najmladji Najstariji
vojnici 2624 84,24% 32,90 0 65
podoficiri 359 11,52% 33,10 19 62
oficiri 132 4,24% 35,84 16 63
ukupno 3115 100,00% 33,95 11,66 63,33

84% pripadnika  TO  raspoređeni po kategoriji-grupi vojnika

U odnosu na vojni čin rasporeda ,najviše je vodnika iz reda podoficira i kapetana I klase iz reda oficira.

cin svega %
Vojnik na k-noj dužnos 55 7,78%
Razvodnik 112 15,84%
Desetar 249 35,22%
Mlađi vodnik 32 4,53%
Vodnik 111 15,70%
Vodnik 1 klase 10 1,41%
Stariji vodnik 54 7,64%
Stariji vodnik 1 klase 11 1,56%
Zastavnik 9 1,27%
Potporučnik 5 0,71%
Poručnik 12 1,70%
Kapetan 12 1,70%
Kapetan 1 klase 31 4,38%
Major 4 0,57%
707 100,00%

Prema komandnoj dužnosti u RJ TO:

Komandne duznosti svega %
komandant brigade 2 0,64%
zamjenik komandanta brigade-NŠ 1 0,32%
pomoćnik komandanta brigade 31 9,97%
komandant bataljona 7 2,25%
zamjenik komandanta bataljona 4 1,29%
pomoćnik komandanta bataljona 22 7,07%
komandir čete 34 10,93%
zamjenik komandira čete 14 4,50%
komandir voda 89 28,62%
komandir odjeljenja 80 25,72%
referenti 21 6,75%
četne/baterijske starješine 6 1,93%

U odnosu na narodnost, najviše je iz reda srba 97%

Narodnost svega %
Srbi 3033 97,37%
Hrvati 18 0,58%
Muslimani 6 0,19%
Ukrainci 55 1,77%
Crnogorci 2 0,06%
Italijani 1 0,03%
Prema kategoriji borca stanje pripadnika TO:
1 2 3 4 5 6 7
1020 100 140 158 104 163 526

Još 904 pripadnika TO  nije kategorisano

Status RVI ima 548 pripadnika TO

Svega % RVI VRS RVI MUP
548 100,00% 542 6

Odlikovana su i nagrađena  92 pripadnika TO

Najviše pripadnika u RJTO  je rapoređeno iz naselja Prnjavora 79%

naselje Svega %
Babanovci 30 5,55%
Brezik 24 4,44%
Čivčije 13 2,40%
Čorle 35 6,47%
Crkvena 25 4,62%
Doline 3 0,55%
Donja Ilova 92 17,01%
Donja Mravica 62 11,46%
Donji Galjipovci 38 7,02%
Donji Palačkovci 60 11,09%
Donji Smrtići 78 14,42%
Donji Štrpci 137 25,32%
Donji Vijačani 152 28,10%
Drenova 54 9,98%
Gajevi 6 1,11%
Galjipovci 3 0,55%
Gornja Ilova 95 17,56%
Gornja Mravica 90 16,64%
Gornji Galjipovci 24 4,44%
Gornji Palačkovci 83 15,34%
Gornji Smrtići 211 39,00%
Gornji Štrpci 125 23,11%
Gornji Vijačani 116 21,44%
Grabik Ilova 78 14,42%
Gusak 16 2,96%
Hrvaćani 43 7,95%
Jadovica 8 1,48%
Jasik 3 0,55%
Kokori 21 3,88%
Konjuhovci 1 0,18%
Kremna 68 12,57%
Kulaši 33 6,10%
Lišnja 6 1,11%
Lužani 27 4,99%
Maćino brdo 7 1,29%
Mlinci 10 1,85%
Mračaj 9 1,66%
Mravica 20 3,70%
Naseobina Hrvaćani 1 0,18%
Naseobina Lišnja 14 2,59%
Novo Selo 8 1,48%
Okolica 59 10,91%
Orašje 24 4,44%
Otpočivaljka 16 2,96%
Paramije 19 3,51%
Pečeneg Ilova 112 20,70%
Popovići 73 13,49%
Potočani 57 10,54%
Prnjavor 429 79,30%
Prosjek 33 6,10%
Ralutinac 2 0,37%
Ratkovac 29 5,36%
Šarinci 41 7,58%
Šereg Ilova 51 9,43%
Šibovska 20 3,70%
Skakavci 13 2,40%
Srpovci 19 3,51%
Štivor 4 0,74%
Velika Ilova 112 20,70%
Vršani 28 5,18%
Banja Luka 13 2,40%
Brod 3 0,55%
Čelinac 11 2,03%
Derventa 5 0,92%
Doboj 8 1,48%
Gradiška 2 0,37%
Krupa 1 0,18%
Prijedor 1 0,18%
Teslić 1 0,18%
 ukupno 3115

Brojno stanje rejonskih štabova i ratnih jedinica TO u mjesnim zajednicama

Opština Prnjavor obuhvata teritoriju površine 631km2 sa 28 mjesnih zajednica sa formirana četri rejonska štaba teritorijalne odbrane koji rukovode i komanduju sa svim jedinicama TO mjesnih zajednica,tzv. prostorne strukture.

Četri rjeonska štaba TO, četri samostalne čete TO i 15 samostalnih vodova TO

NJ RŠTO i ratna jedinica TOMZ plan popuna % %popune
1 RjŠTO Prnjavor 10 11 1,24% 110,00%
2 RjŠTO Šibovska 10 4 0,45% 40,00%
3 RjŠTO Potočani 10 11 1,24% 110,00%
4 RjŠTO Donji Vijačani 10 15 1,69% 150,00%
5 četa TO mjesne zajednice Prnjavor 93 192 21,65% 206,45%
6 četa TO mjesne zajednice Štrpci 93 78 8,79% 83,87%
7 četa TO mjesne zajednice Velika Ilova 93 87 9,81% 93,55%
8 četa TO mjesne zajednice Potočani 93 57 6,43% 61,29%
9 četa TO mjesne zajednice Donji Vijačani 93 71 8,00% 76,34%
10 vod TO mjesne zajednice Kremna 23 27 3,04% 117,39%
11 vod TO mjesne zajednice Šibovska 23 25 2,82% 108,70%
12 vod TO mjesne zajednice Smrtići 23 44 4,96% 191,30%
13 vod TO mjesne zajednice Palačkovci 23 26 2,93% 113,04%
14 vod TO mjesne zajednice Pečeneg Ilova 23 12 1,35% 52,17%
15 vod TO mjesne zajednice Hrvaćani 23 23 2,59% 100,00%
16 vod TO mjesne zajednice Lišnja 23 5 0,56% 21,74%
17 vod TO mjesne zajednice Naseobina Lišnja 23 25 2,82% 108,70%
18 vod TO mjesne zajednice Donji Galjipovci 23 17 1,92% 73,91%
19 vod TO mjesne zajednice Gornja Mravica 23 50 5,64% 217,39%
20 vod TO mjesne zajednice Drenova 23 30 3,38% 130,43%
21 vod TO mjesne zajednice Gornji Vijačani 23 32 3,61% 139,13%
22 vod TO mjesne zajednice Kulaši 23 27 3,04% 117,39%
23 vod TO mjesne zajednice Otpočivaljka 23 2 0,23% 8,70%
24 vod TO mjesne zajednice Kokori 23 16 1,80% 69,57%
850 887 100,00%
Prema starosti pripadnika rjŠTO i RJ TO MZ
Starost Svega % Pol OJ
15-19 godina 4 0,45% 1 tomz
20 do 29 godina 8 0,90% 1 RjŠTO
20 do 29 godina 177 19,95% 1 tomz
20 do 29 godina 1 0,11% 2 tomz
30 do 39 godina 6 0,68% 1 RjŠTO
30 do 39 godina 200 22,55% 1 tomz
40 do 49 godina 18 2,03% 1 RjŠTO
40 do 49 godina 283 31,91% 1 tomz
50 do 59 godina 5 0,56% 1 RjŠTO
50 do 59 godina 169 19,05% 1 tomz
preko 60 godina 16 1,80% 1 tomz
887 100,00%
Prema narodnosti pripadnika rjŠTO i RjŠTO MZ
Narodnost svega % RjŠTO tomz
Srbi 863 97,29% 37 826
Hrvati 5 0,56% 5
Muslimani 1 0,11% 1
Ukrainci 15 1,69% 15
Crnogorci 2 0,23% 2
Italijani 1 0,11% 1
887 100,00%

Prema komandnoj dužnosti u rjŠTO i RJTOMZ

Komandne duznosti svega %
komandant bataljona 4 1,29%
pomoćnik komandanta bataljona 4 1,29%
komandir čete 5 1,61%
komandir voda 11 3,54%
referenti 10 3,22%
referenti 2 0,64%
 Prema činu pripadnika rjšto i RJTOMZ
cin svega % RjŠTO tomz
Vojnik na k-noj dužnos 7 0,79% 7
Razvodnik 40 4,51% 1 39
Desetar 80 9,02% 80
Mlađi vodnik 8 0,90% 1 7
Vodnik 36 4,06% 10 26
Vodnik 1 klase 3 0,34% 1 2
Stariji vodnik 23 2,59% 5 18
Stariji vodnik 1 klase 6 0,68% 2 4
Zastavnik 3 0,34% 2 1
Potporučnik 2 0,23% 2
Kapetan 1 0,11% 1
Kapetan 1 klase 11 1,24% 4 7
Major 3 0,34% 1 2
223 25,14%

[1] Analiza podataka rađena je iz baze podataka u procesu kategorizacije boraca Boračke organizacije  i nadležnog odjeljenja opštinske uprave.

Podaci za pripadnike ratnih jedinica TO mjesnih zajednica prikupljeni su na osnovu podataka za kategorizaciju boraca zaključno sa 2012. godinom.

Brojčano TO opštine (uključujući i odred TO u sastavu 329. okbr JA na ZSR), brojalo je oko 4000 boraca i činilo je oko 2 odsto Vojske Republike Srpske sa 215.671 boraca u momentu formiranja 12.05.1992. godine (Podaci iz interviju ministra RBIZ RS, „Srpskom borcu“, januar/jul 2017. godine).

Jedno mišljenje na „Brojno stanje jedinica TO opštine

 1. Keisha Bogany

  I really appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again!

 2. Rocky Maryott

  I love what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to blogroll.

 3. Drama Cool

  This very blog is obviously entertaining as well as amusing. I have picked helluva interesting things out of this blog. I ad love to go back again and again. Thanks a lot!

 4. kitchen containers

  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It as on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

 5. mavic pro

  Real fantastic information can be found on site. I can think of nothing less pleasurable than a life devoted to pleasure. by John D. Rockefeller.

 6. candles

  This awesome blog is really awesome and besides amusing. I have discovered helluva handy advices out of this amazing blog. I ad love to visit it every once in a while. Cheers!

 7. bbw wife

  Okay you are right, actually PHP is a open source and its help we can obtain free from any community or web page as it occurs at this place at this web page.

 8. muscle pharm chest

  I will immediately grab your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you ave any? Please allow me realize so that I could subscribe. Thanks.

 9. bueno

  This blog is without a doubt awesome additionally amusing. I have found a bunch of interesting tips out of this source. I ad love to return again soon. Thanks a lot!

 10. Friv

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave really enjoyed browsing your blog posts. After all I all be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 11. the santorini

  Terrific work! That is the type of information that are meant to be shared around the net. Shame on Google for not positioning this put up higher! Come on over and consult with my site. Thanks =)

 12. pest removal costs

  IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžve recently started a site, the info you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 13. snapchat hack score

  Thanks for another excellent article. Where else could anyone get that type of info in such an ideal way of writing? I ave a presentation next week, and I am on the look for such information.

 14. msp account hack

  It as not that I want to duplicate your web-site, but I really like the design and style. Could you let me know which style are you using? Or was it custom made?

 15. video porno malaysia

  I will immediately seize your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please allow me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 16. flexvit

  This awesome blog is definitely entertaining additionally amusing. I have chosen many handy tips out of this amazing blog. I ad love to return again and again. Thanks a bunch!

 17. borvestinkral

  Very well written article. It will be useful to anyone who employess it, including me. Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 18. research paper

  This very blog is no doubt entertaining as well as diverting. I have picked helluva handy advices out of this blog. I ad love to go back again soon. Thanks a lot!

 19. ebooki.net

  several months back. аАТ’аЂа‹For our business it as an incredibly difficult time,аАТ’аЂа› he was quoted saying.

 20. App web

  wonderful issues altogether, you simply received a emblem new reader. What may you recommend in regards to your submit that you simply made some days ago? Any sure?

 21. Saltele Antiescare

  Spot on with this write-up, I really suppose this web site wants way more consideration. I?ll most likely be once more to learn way more, thanks for that info.

 22. deblocari auto

  Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 23. proiectare mobila

  This unique blog is really entertaining and diverting. I have chosen many interesting advices out of this blog. I ad love to return over and over again. Thanks a bunch!

 24. News

  It is challenging to get knowledgeable guys and ladies with this topic, nevertheless, you be understood as there as far more you are preaching about! Thanks

 25. loft conversions barnet

  I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 26. rusya vizesi

  Usually I don at read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice post.

 27. Penkwin

  such a perfect means of writing? I ave a presentation subsequent week, and I am at the search for such information. Feel free to surf to my homepage; wellness blog

 28. tea cup

  You can definitely see your expertise in the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren at afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 29. beer brewing

  You, my pal, ROCK! I found exactly the information I already searched everywhere and simply couldn at find it. What an ideal web-site.

 30. sattaking

  You completed several nice points there. I did a search on the theme and found the majority of folks will consent with your blog.

 31. random chat apps

  This particular blog is really entertaining and besides informative. I have picked up helluva helpful things out of it. I ad love to return over and over again. Thanks a lot!

 32. sennheiser

  This blog is definitely interesting additionally informative. I have picked up many useful tips out of this source. I ad love to come back again soon. Thanks a lot!

 33. cannabis

  My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 34. random chat rooms

  This awesome blog is obviously entertaining and also amusing. I have discovered a bunch of useful tips out of this source. I ad love to come back over and over again. Thanks!

 35. random chat sites

  Your style is so unique in comparison to other people I ave read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I all just bookmark this web site.

 36. Kasam

  Your style is so unique compared to other people I ave read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 37. a course in miracles

  Normally I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice post.

 38. Kasha

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 39. cheap beds

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is excellent, as well as the content!

 40. cheap viagra

  That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info Thank you for sharing this one. A must read post!

 41. Un Keady

  I’m also writing to let you know of the cool experience my daughter had checking yuor web blog. She learned several issues, including what it’s like to possess an amazing giving mindset to get most people without difficulty fully understand chosen tortuous issues. You really exceeded people’s expected results. Thank you for churning out such great, safe, educational and also unique tips on the topic.

 42. how to find your destiny

  My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 43. My Homepage

  very handful of web-sites that occur to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out

 44. Suellen

  You can certainly see your skills in the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 45. Alene Sermeno

  I am curious to locate out what blog system you’re utilizing? Im having some small security problems with my latest site and Id like to find something a lot more risk-free. Do you’ve any suggestions? Hmm it looks like your weblog ate my initial comment (it was super long) so I guess Ill just sum it up what I wrote and say, Im thoroughly enjoying your weblog. I too am an aspiring weblog blogger but Im still new to everything. Do you’ve any guidelines and hints for rookie weblog writers? Id definitely appreciate it.

 46. satoshi

  Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice post.

 47. homeschool

  You completed various fine points there. I did a search on the matter and found most folks will have the same opinion with your blog.

 48. My Homepage

  I was very pleased to find this website. I wanted to thank you for your time for this wonderful post!! I definitely enjoy reading it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 49. Sober living homes

  Spot on with this write-up, I genuinely assume this site needs considerably much more consideration. I all probably be once a lot more to read far a lot more, thanks for that info.

 50. gossip lanka

  You could definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren at afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 51. Wilfred Eschief

  Thank you of this blog. That’s all I’m able to say. You undoubtedly have made this web web site into an item thats attention opening in addition to critical. You certainly know a fantastic deal of about the niche, youve covered a multitude of bases. Fantastic stuff from this the main internet. All more than again, thank you for the blog.

 52. Jasa Facebook

  This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very precise info Thanks for sharing this one. A must read article!

 53. videos hentai

  You made some really good points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 54. 192.168.l.l login

  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It as on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!|

 55. pc repair service

  It as not that I want to replicate your web site, but I really like the style and design. Could you let me know which design are you using? Or was it tailor made?

 56. they said

  You made some decent points there. I did a search on the subject matter and found most guys will go along with with your site.

 57. browse this site

  This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information Thank you for sharing this one. A must read article!

 58. polo shirts

  Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 59. gambling

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!|

 60. Mbbs in Russia

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 61. Joanie Grasso

  I’m also writing to let you know of the cool experience my daughter had checking yuor web blog. She learned several issues, including what it’s like to possess an amazing giving mindset to get most people without difficulty fully understand chosen tortuous issues. You really exceeded people’s expected results. Thank you for churning out such great, safe, educational and also unique tips on the topic.

 62. Depression Counseling Ballard Seattle

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I will definitely be back.|

 63. hentai

  Hi there! I realize this is sort of off-topic but I had to ask. Does operating a well-established website such as yours take a large amount of work? I am brand new to running a blog but I do write in my journal every day. I’d like to start a blog so I can share my own experience and views online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!|

 64. rusya vizesi

  It as nearly impossible to find educated people in this particular subject, but you seem like you know what you are talking about! Thanks

 65. omegele

  Thanks for every other informative website. Where else may just I get that type of information written in such an ideal manner? I’ve a venture that I am simply now running on, and I’ve been at the look out for such info.|

 66. admin rdp

  This blog is really entertaining additionally amusing. I have found many interesting stuff out of this amazing blog. I ad love to return every once in a while. Thanks a bunch!

 67. Video Bookmarker 2.0

  Im no pro, but I imagine you just crafted the best point. You undoubtedly know what youre talking about, and I can really get behind that. Thanks for being so upfront and so truthful.

 68. chat webcam

  Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!|

 69. kala jadu

  I simply couldn’t leave your web site prior to suggesting that I actually loved the usual info a person supply to your guests? Is gonna be back continuously to check out new posts|

 70. Nicolas Gagg

  Thank you of this blog. That’s all I’m able to say. You undoubtedly have made this web web site into an item thats attention opening in addition to critical. You certainly know a fantastic deal of about the niche, youve covered a multitude of bases. Fantastic stuff from this the main internet. All more than again, thank you for the blog.

 71. detox smoothies 3 day

  It’а†s actually a nice and useful piece of info. I’а†m glad that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 72. viagra

  Hola! I’ve been reading your website for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to tell you keep up the great work!|

 73. Vintage Luggage for sale

  Usually I don at read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice post.

 74. http://www.binadroid.us

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I all be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 75. Jasa Instagram

  This very blog is definitely awesome and besides factual. I have chosen a lot of helpful advices out of this blog. I ad love to go back every once in a while. Thanks!

 76. Porn

  I think the admin of this web page is in fact working hard for his web site, because here every information is quality based material.|

 77. wedding rings

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as the content!. Thanks For Your article about &.

 78. Porn

  Wow, this article is nice, my younger sister is analyzing these kinds of things, so I am going to tell her.|

 79. qrops

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t know why I can’t join it. Is there anyone else getting the same RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!|

 80. new wart

  Regards for helping out, fantastic information. It does not do to dwell on dreams and forget to live. by J. K. Rowling.

 81. Brautkleider verkaufen

  I simply could not depart your site prior to suggesting that I actually loved the usual information a person supply on your visitors? Is gonna be back often in order to inspect new posts.

 82. buy viagra online

  Simply want to say your article is as astonishing. The clearness on your publish is just spectacular and i can think you are knowledgeable in this subject. Fine together with your permission allow me to grab your feed to stay up to date with coming near near post. Thanks 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.|

 83. lock for kids

  This is really interesting, You certainly are a very qualified blogger. I possess joined your rss and enjoy seeking more of one as fantastic post. Also, I have got shared your blog in my myspace!

 84. latinx voices

  It as really a cool and useful piece of info. I am glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 85. just go to

  This very blog is obviously entertaining as well as amusing. I have picked helluva interesting things out of this blog. I ad love to go back again and again. Thanks a lot!

 86. real estate news miami

  Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Cheers|

 87. pc games for windows 10

  You can certainly see your skills in the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 88. KevinGar

  [url=http://handspinnerx.com/]Hand Spinner[/url]
  [url=http://fidgetspinnersp.com/]Fidget Spinner[/url]
  [url=http://handspinnerzx.com/]Hand Spinner[/url]
  [url=http://fingerspinnerbuy.com/]Finger Spinner[/url]
  [url=http://fidgetcubezl.com/]Fidget Cube[/url]

 89. KelUlcexHox

  Rx Canadian Pharmacy [url=http://order-levitra.buylevi.com]Order Levitra[/url] Viagra Prix En Belgique En Cergy Quanto Costa Il Cialis 20 Mg [url=http://generic-priligy-60mg.priliorder.com]Generic Priligy 60mg[/url] Painkillers Online Viagra Generique Paypal [url=http://viagra-alternative.via100mg.com]Viagra Alternative[/url] Order Slimex Online Forum Cialis Et Viagra [url=http://cost-of-kamagra.kamagpills.com]Cost Of Kamagra[/url] Eastern Canada Pharmacy For Levitra Cheap Viagra Online Prescription [url=http://viacheap.com]viagra[/url] Viagra Without Doctor Visit Kamagra Oral Jelly Thailand Price [url=http://cial40mg.com/tadalafil-online.php]Tadalafil Online[/url] Suhagra 100 Mg Discount Legally Cash On Delivery Amoxicilina For Sale Real Inverness [url=http://antabuse.ccrpdc.com/purchase-antabuse-usa.php]Purchase Antabuse Usa[/url] Nolvadex Medicaments Et Remedes

 90. viagra

  I don’t know whether it’s just me or if everybody else experiencing issues with your website. It appears as though some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a problem with my browser because I’ve had this happen previously. Appreciate it|

 91. viagra

  obviously like your website but you need to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth however I’ll definitely come again again.|

 92. cricfree

  safe power leveling and gold I feel extremely lucky to have come across your entire web pages and look forward to plenty of more exciting minutes reading here

 93. read more

  I just want to tell you that I am beginner to blogs and truly enjoyed you’re page. Most likely I’m planning to bookmark your site . You amazingly have very good article content. Thanks a bunch for revealing your blog.

 94. russische djs

  Lastly, an issue that I am passionate about. I ave looked for data of this caliber for your last numerous hours. Your internet site is drastically appreciated.

 95. Free Viagra

  Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.|

 96. russische djs

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I ave shared your website in my social networks!

 97. Cash for PORN

  It as nearly impossible to find experienced people in this particular subject, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 98. mcdvoice

  I like the helpful information you supply in your articles. I will bookmark your weblog and test once more right here regularly. I am moderately sure I will be told lots of new stuff proper here! Good luck for the next!|

 99. Mixer

  It as not that I want to replicate your web page, but I really like the pattern. Could you let me know which theme are you using? Or was it custom made?

 100. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015

  Hello there I am so delighted I found your site, I really found you by error,
  while I was researching on Aol for something else, Anyhow
  I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have saved it and
  also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic job.

 101. source

  Wow, incredible weblog format! How long have you been running a blog for?
  you made running a blog look easy. The whole glance of your site is great,
  as neatly as the content material!

 102. here

  Good day! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog
  post or vice-versa? My site discusses a lot of the same topics as yours and I believe we could
  greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Superb blog by the
  way!

 103. دانلود قسمت 14 یازدهم سریال عاشقانه

  Usually I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, very nice article.