Borbeni put lpbr Prnjavor 1991.-1996 godine

Rukopis Borbeni put 1. prnjavorske lake pješadijske brigade od 1991. – 1995. godine napisan je u organizaciji organa za moral, politički rad i informisanje komande Prnjavorske brigade krajem 1996. i početkom 1997. godine.

Ratni put napisan je na osnovu borbene dokumentacije brigade (direktiva, zapovjesti, naređena i borbenih izvještaja podčinjenih jedinica. Takođe, korišćen je ratni dnevnik brigade i ratni dnevnici podčinjenih jedinica, bataljona i četa.