Dnevne arhive: 1. maja 2022.

Formiranje potočanske čete

30 godina od okupljanja Potočanske čete

1.5.2022.

Obilježeno okupljanje 1. potočanske čete 2. bataljona Prnjavorske lake pješadijske brigade

Drugi odred TO Prnjavor, formiranje

I ove godine u Potočanima, 1.5.2022. godine kod društvenog doma tradicionalno se okupili pripadnici, borci prve četa (potočanska) 2. odreda TO opštine, kasnije prve čete 2. pješadijskog batoljona lpbr Prnjavor. Počelo se, 13.5.2017. godine, okupljanje je bilo u Čorlama , a iduće godine krajem aprila 2018. godine kod društvenog doma i spomenika u Orašju.

Potočani 2022.

Spomenik u Potočanima

Delegacija čete položila je cvijeće i vijence kod spomenika u Potočanima i na grobove umrlih ratnih komandanata drugog bataljona.

Četa je formira 24.4.1992. godine u Donjim Smrtićima kod škole. Vršena je obuka sadejstva sa tenkovima. Prve teške borbe četa, u sadejstvu sa „Vukovima“ i tenkovima izvodi 2.5.1992. godine u rejonu Bijelog brda, na čitavom frontu Trstenci, Pjevalovci, Markovac i Babino brdo, kada su ušli u potkovicu neprijatelja. Bilo je 5 mrtvih i 43 ranjenih boraca. I pored velike važnosti ratišta i čvrstine neprijatelja, sadejstvo sa jedinicama i obavještajni podaci  sa naše strane nisu bili dobri i usklađeni.

Kroz četu TO od 23.3.1992.godine, prošlo je 112 boraca. Komandir čete bio voj Repić Ranko, a u 1.pč 2.lpb mobilisano 172 boraca. Poslije rata je izvršena   je kategorizacija za 114  boraca sa pravima koja im pripadaju.

RVI 51, poginula 33, umro 1, umri poslije rata 31.  Četa je dala prvog i zadnjeg komandanta bataljona. Bataljon prošao 42 ratišta u RS i RSK.

Komandiri četa su bili:

ppor Vujučić Petar, k1k Kuzmanović Milorad, k1k Davidović Nedeljko, zast Subić Tomislav, sv Preradović Željko, vod Babić Veselko i vod Čerketa Željko.

Ponovo okupljanje potočanske čete

Spomenik u Orašju

U Orašju 12.5.2019. godine, ponovo su se okupili pripadnici 1. pješadijske čete nekadašnjeg Rejonskog štaba teritorijalne odbrane Potočani, opštine Prnjavor.

Okupljanje je postalo tradicionalno u mjesecu maju. Vijenci su položeni na grobove umrlih ratnih komandanata majora Segić Nemanje, majora Milorada Kuzmanovića i k1k Nedeljka Davidovića , kao i članu komande 2. bataljona zastavniku Željki Preradoviću.

U toku rata iz sastava 1.pješadijske čete stasali su dva komandanta drugog bataljona u Prvoj prnjavorskoj lakoj pješadijskoj brigadi, major Milorad Kuzmanović i ppor Ranko Popović.

Ponovo okupljanje potočanske čete

Potočani 29.4.2018.

Spomenik u Čorlama

U Čorlama, 13.05.2017. godine kod društvenog doma tradicionalno se okupila prva četa (potočanska) 2. odreda TO opštine, kasnije prve čete 2. pješadijskog batoljona lpbr Prnjavor.

 

 

 

GALERIJA PRIPADNIKA 1.PJEŠADIJSKE ČETE 2.LPB

Formiranje vojne policije

30 godina od formiranja

VOJNE POLICIJE 1.prnjavorske lake pješadijske brigade

Vod vojne policije Brigade  formiran prema formaciji kao prištabska jedinica za izvršavanje vojnopolicijskih i posebnih zadataka.

vojna policija

Kao značajna prištabska jedinica zajedno sa Izviđačkim vodom Brigade učestvovao je u svim značajnim borbenim dejstvima Brigade od Koridora, Odžaka, Broda, Teslića, Doboja, Brčkog, Benkovca,  Ozrena, Novog Grada u neposrednoj borbi,  sadejstvujući bataljonima Brigade.

 

 

Amblem vojne policije

Po formaciji jedinica  je brojala 31 (1 oficir i podoficir i 29  vojnih policajaca), mobilisano je  i raspoređeno 75 pripadnika kao mladi , časni i pošteni borci, sa prosjekom starosti od 26 godina. Izvršavali su i zadatke obezbjeđivanja komandanta brigade, NŠ,  komandnog mjesta brigade i druge elemente rasporeda Brigade (brigadni zatvor i dr.).

Katkad je bio, i sa Izviđačkim vodom, a kasnije i sa „Vukovima sa Vučijaka“ i jedina rezerva komandanta brigade.

Počelo se 1.5.1992. godine naredbom o formiranju  voda vojne policije pri Opštinskom štabu Teritorijalne odbrane Prnjavor. Mobilizacijom od 18.9.1991. godine u zaštitno – štabnoj četi TO mobilisano je i odjeljenje vojne policije.

Sa izložbe ratnih fotografija lpbr.

Tokom rata ranjeno je 23 pripadnika, povrijeđeno 9, samoranjavanje i bolest po jedan i jedan  poginuli pripadnik, Petrušić Dragoljub, Garevac 1992.godine. Odlikovano je 10 pripadnika jedinice.

Komandiri voda bili su:

  • Lazić Ranko stariji vodnik, umro poslije rata
  • Milić Ljubomir, vojnik
  • Novarlić Živojin, vodnik
  • Španić Golub, potporučnik

Ovako je bilo:

Komandant lpbr Prnjavor sa Druge godišnjice formiranja lpbr, 13.10.1993. godine, ističe:

Komandant lpbr

Uporedo sa borbama u Zapadnoj Slavoniji i organizacijom popune Odreda iz jedinica mjesnih zajednica, na području opštine jača sistem odbrane. Od jedinica mjesnih zajednica ponovo su formirani rejonski štabovi TO Potočani,  Donji Vijačani i Šibovska. Počela je obuka komandira jedinica. Opštinski štab TO donosi odluku o formiranju odjeljenja Vojne policije,..[1]

 

vodnik Ranko Lazić, jedan od komandira voda vojne policije lpbr: Nama je bilo najteže na Hatkinoj njivi, na području Teslićkog ratišta u pravcu Maglaja. U samo jednoj akciji, u samo jednom okršaju,  iz sastava Vojne policije izbačeno јe devet mladića. Svi ranjeni,  od toga trojica teško i sa trajnim tjelesnim posljedicama. Znaju to mnogi i ovdje u Prnjavoru, teško je bilo i u samom Prnjavoru. Sjećaju se onog „hapšenja” i onog famoznog Кineza. koji se drznuo i na tako nešto. Srećom, sve se dobro završilo, jer ne pohapsiše nas iz Vojne policije. Кažem srećom,  mada je upravo nakon ozbiljnih pritisaka ovdje u Prnjavoru. pa i posredstvom štampe. uslijedila ta kobna Hatkina njiva. Bilo je i drugih teških momenata, ali osjećam potrebu da kažem da bi svi ti momenti bili i teži da ih zajedno sa nama nije dijelio i naš komandant Vlado Živković. Bio je ispred, pa bilo da se radilo o nesuglasicama u Prnjavoru, ili o operacijama na frontu. Ništa draže od toga,  i ništa teže ne bi palo da se drugačije postavio – i ovom prilokom ističe u ime svojih prijatelja policajaca. Ranko Lazić-Kinez. (Naš zavičaj Prnjavor, decembra 1992.str.7)

Glanak u GB lpbr br. 4 str.11

prilog TVk3 30.4.2022.

Galerija ratnih fotografija pripadnika vojne policije

[1]  Govor 2.10.1993.komandant lpbr na obilježavanju Druge godišnjice formiranja lpbr u Domu kulture Prnjavor.